VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 9,2 procent i mars

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 9,2 procent i mars

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 apr 2024 10:32
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2024

Arbetslösheten ökade i mars

I mars 2024 var 5 188 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 166,6 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa ökade med 86 000 och var 525 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,2 procent, en ökning med 1,5 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,1 procent. Både antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,3 procent.

- Under mars månad ökade arbetslösheten, andelen ökade främst bland kvinnor och unga. Vi ser även att tidsbegränsat anställda fortsatte att minska, säger Matilda Wedtström Kjerfh, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I mars 2024 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 713 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 707 000 och antalet män var 3 006 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,3 procent. För kvinnor var arbetskraftstalet 72,5 procent och för män var det 77,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 725 000 personer. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 75,4 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 188 000 i mars 2024, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 455 000 och antalet män var 2 733 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 65,8 procent och för män var den 70,8 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 249 000 personer säsongrensat och utjämnat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,1 procent.

Anställda

I mars 2024 uppgick antalet anställda till 4 663 000 enligt icke säsongrensade data. Det var 2 296 000 anställda kvinnor och 2 367 000 män. Antalet fast anställda uppgick till 4 074 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 979 000 och antalet män var 2 095 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 590 000 personer, vilket är en minskning med 74 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland de tidsbegränsat anställda var 318 000 kvinnor och 272 000 män.

Antalet anställda uppgick till 4 735 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 087 000 var fast anställda och 648 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer medan antalet tidsbegränsat anställda minskade.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2024 till i genomsnitt 166,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 158,4 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2024 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 525 000, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 86 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,2 procent, en ökning med 1,5 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 252 000 och antalet arbetslösa män var 273 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent för kvinnor, en ökning med 1,5 procentenheter. För män var arbetslöshetstalet 9,1 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 147 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 78 000 kvinnor, en ökning med 26 000, och 69 000 var män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 199 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 29,6 procent, vilket är en ökning med 5,0 procentenheter. Av de arbetslösa ungdomarna var 145 000 heltidsstuderande.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 476 000 personer i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 165 000 och arbetslöshetstalet var 24,2 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2024 uppgick det till i genomsnitt 24,6 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 4,3 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 615 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Latent arbetssökande uppgick till 268 000 personer, en ökning med 62 000 personer. Av de latent arbetssökande var 124 000 kvinnor och 144 000 män, en ökning med 57 000.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >