VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 59 000 fler sysselsatta under maj månad

Forum > Allmänt > Nyheter > 59 000 fler sysselsatta under maj månad

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 12 jun 2008 23:02
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), maj 2008:

Ökning av antalet fast anställda

Under maj månad var 4 594 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 59 000 personer eller 1,3 procent jämfört med maj 2007. Under samma period ökade antalet fast anställda med 107 000 personer eller 3,2 procent. Totalt sett var 289 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 5,9 procent av arbetskraften. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 147,3 miljoner timmar per vecka.

Stor ökning av antalet sysselsatta ungdomar

Under maj var 4 594 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 59 000 personer eller 1,3 procent jämfört med maj 2007. Ökningen avser främst ungdomar. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet sysselsatta med 38 000 personer eller 8,4 procent. Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 15-74 år var 66,9 procent, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade andelen sysselsatta till 41,0 procent jämfört med 38,8 procent under maj 2007.

Antalet fast anställda fortsatte att öka. Under maj månad var 3 438 000 personer fast anställda, vilket är en ökning med 107 000 personer på ett år. Ökningen har skett både bland män och kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade de fast anställda med 43 000 personer eller 22,1 procent.

Av de sysselsatta var 4 197 000 personer i arbete medan 397 000 var frånvarande under hela referensveckan. Antalet personer i arbete ökade med 57 000 personer eller 1,4 procent jämfört med för ett år sedan.

Av de sysselsatta var 48 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Antalet arbetade timmar ökade

Under maj 2008 var antalet arbetade timmar i genomsnitt 147,3 miljoner per vecka, vilket är en ökning med 8,3 miljoner timmar per vecka, eller 6,0 procent jämfört med maj 2007. Korrigerat för skillnader i helgdagar, semesteruttag och liknande ökade antalet arbetade timmar med 1,4 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten var 5,9 procent

Under maj var 289 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 5,9 procent av arbetskraften. Bland män var arbetslösheten 5,7 procent och bland kvinnor 6,1 procent. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring av arbetslösheten jämfört med för ett år sedan.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 128 000 arbetslösa, varav 85 000 var heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete. Andelen arbetslösa i denna åldersgrupp var 20,6 procent.

Utrikes födda hade betydligt högre arbetslöshet, 13,4 procent, jämfört med inrikes födda vars arbetslöshet var 4,6 procent.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i maj 1 987 000, varav 915 000 män och 1 071 000 kvinnor. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I maj var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 14,4 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 360 000 heltidsarbeten. Jämfört med maj 2007 har det inte skett någon statistiskt säkerställd förändring av det outnyttjade arbetskraftsutbudet.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande i maj var 52 000 personer, av dessa var hälften ungdomar i åldern 15-24 år.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >