VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Om du har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet...

Forum > Allmänt > Allmänt > Om du har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet...

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 2 av 2.
< [1]  >
Skrivet av Fdskyddsombud 16 aug 2015 09:49
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Fdskyddsombud

Arbetssökande

Är du arbetslös och befinner dig i någon form av arbetsmarknadsåtgärd för att få ut ex. försörjningsstöd?

Då bör du snarast ta kontakt med advokat för att kontrollera om du har något juridiskt skydd av arbetsmiljölagen.

Det finns en stor sannolikhet att det juridiska ansvar som en arbetsgivare har normalt för din arbetsmiljö inte fungerar när du är ute på praktik eller en så kallat "kompetenshöjande verksamhet".

Grunden ligger i att man som arbetstagare omfattas av arbetsmiljölagen även när man är satt i en arbetsmarknadsåtgärd, Det är väldefinierat i arbetsmiljöalgens 1:a kapitel.

Bara det att arbetsgivaren inte är lika väl definierad i Arbetsmiljölagen. Är man exempelvis satt i en arbetsmarknadsåtgärd typ praktik eller kompetenshöjande åtgärd för att erhålla försörjningsstöd av soc så finns det idag därför i praktiken ingen juridisk arbetsgivare som ansvarar för din arbetsmiljö.

Det betyder att om det finns arbetsmiljöbrister, fysiska och/eller psykosociala på den verksamhet du har blivit anvisad föra att erhålla försörjningsstöd... ..och du blir skadad, omkommer eller kanske drivs till självmord så finns det ingen som kan göras ansvarig. Det finns ingen grund i brottsbalken för anmälan eller åtal.

Är det så att du inte har någon juridiskt ansvarig arbetsgivare, kanske saknar praktikavtal vid en arbetsmarknadsåtgärd så bör du verkligen kontakta advokat (eller fack om du är fackligt ansluten) för att utreda din juridiska situation. Kommer du fram till att du inte ha någon ansvarig arbetsgivare så bör du överväga om du skall fortsätta praktiken.

För skadas du kan du inte anmäla eller åtala för arbetsmiljöbrott och med det kräva skadestånd eftersom det inte finns någon juridiskt ansvarig person (normalt arbetsgivaren). Anhöriga kan heller inte anmäla eller vecka åtal om du omkommer på praktiken eller arbetsmarknadsåtgärden. Detta blev prövat härom veckan då man försökte göra detta med hjälp av polis och ålagare. Man kom fram til att då det formellt inte fanns någon arbetsgivare kunde man inte anmäla eller väcka åtal.

Detta är en helt ny situation som man inte varit medveten om på Arbetsmiljöverket tidigare. Det uppmärksammades då en människa som skadats i en arbetsmarknadsåtgärd försökte anmäla den som egentligen skulle varit ansvarig för verksamheten. Men då polis och åklagare inte kunde finna grund i brottsbalken för en anmälan och eventuellt åtal då en "juridisk ansvarig person" saknades fanns ingen möjlighet.

På Arbetsmiljöverket vet man inte hur man skall hantera den här situationen då den varit fullständigt okänd för dem fram tills nu. Man har heller inte hunnit informera varandra inom verket om det här eller fattat något beslut om man skall gå vidare. Sannolkt kommer man inte att gå vidare då man anser att det inte är deras uppgift på Arbetsmiljöverket.

En av ansvariga jurister på Arbetsmiljöverket är Mikael Syk. Han kan informera mer om det här...

I praktiken innebär det här att man som människa i en arbetsmarknadsåtgärd är rättslös avseende Arbetsmiljlagen och att tjänstemän på Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningarna kan skicka ut mäniskor på vilka verksamheter som helst utan att nåot fungerande juridiskt ansvar för arbetsmiljön finns.

I teorin så skulle de chefer som åtalades och dömdes i Krokomfallet där en medarbetare tog livet av sig inte kunna anmälas och åtalas om en människa tar livet av sig på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön när han/hon var ute på en arbetsmarknadsåtgärd för att erhålla försörjnngsstöd.

Kan bara råda människor i den här sitationen neka varje form av arbetsmarknadsåtgärd fram tills dess det juridiska arbetsmiljöansvaret/arbetsgivaransvaret är utrett...
 
Skrivet av Johan-Dahlman 24 dec 2020 09:27
Skriv ut Direktlänk
Det var läget 2015, jag undrar hur ser det ut idag 5 år efter att problematiken blev känd hos berörda myndigheter?

Borde inte kommunen eller staten kanske blir mer rätt i form av kravställare på motprestation till försörjningsstödet kunna räknas in som arbetsgivare isf d.v.s du får lön för en prestation du utfört och gör du inte det så blir du utan försörjningsstöd.

Förvisso borde ju den man praktiserar hos ta på sej det ansvaret då han ändå får arbete utfört till ingen eller mycket låg kostnad som sällan leder till en anställning i slutändan för den som praktiserat.

Jag inbillar mej att många av de praktikplatser som erbjuds de som har försörjningsstöd eller liknande är sådana som inte kräver några större förkunskaper utan kan utföras av alla efter en kortare introduktion av uppgiften ,
vilket många arbetsgivare utnyttjar och får Gratis arbetskraft
 

< [1]  >