VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Länkar i kategori Starta eget-länkar

Länkar

Kategori Starta eget-länkar

Här finns länkar till Starta eget-länkar samt angränsande ämnen. Föreslå oss gärna en bra länk för denna kategori. Vi gör gärna relevanta länkbyten, och företag som sysslar med starta-eget-koncept får gärna sponsra oss mot en länk här.

Kom ihåg att söka i andra kategorier också, när du inte hittar den länk du söker.

* Länkar

Sökfunktion för att hjälpa till att bestämma SNI-kod för aktiviteter för företag. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. Det som visas i sökfunktionen för SNI används av SCB:s Företagsregister och Skatteverket.

Guide för den som vill starta och driva företag, utgiven av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket i samarbete. Det finns nyttig information om lagar och regler, smarta tjänster och praktiska tips.

Bolagsverkets och Skatteverkets tjänst för företagsregistrering.

Guide för den som ska starta eget företag av ALMI Företagspartner. Det finns information, checklistor, mallar, arbetsmaterial med mera.

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut redovisningsregler och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Genom Coompanions engagemang och kunskap om kooperativt företagande har de hjälpt många kooperativa företag att komma igång och bli framgångsrika. För den som vill starta ett kooperativt företag kan de hjälpa till i start- och utvecklingsprocessen. Rådgivningen är kostnadsfri.

Euro Info Centre är ett nätverk som finns över hela Europa och arbetar med att hjälpa små- och medelstora företag till ett bättre utnyttjande av EU-medlemskapet och den inre marknaden. Uppdragsgivare är EU-kommissionens direktorat för Näringslivsfrågor. I Sverige finns de på ett 15-tal orter som du enklast når genom att läsa vidare om service och tjänster på Euro Info Centres nationella hemsida.

För den som funderar på att starta eget. Jobs and Society/NyföretagarCentrum är en näringslivsdriven stiftelse som har till syfte att stimulera entreprenörskap och framväxt av livskraftiga nya företag. De finns på mer än 100 orter i Sverige och har funnits i Sverige sedan 1985. Erfarna rådgivare på ett NyföretagarCentrum kan ge kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning till den som ska starta eget företag.

Information om alla slags skatter för nya företagare på Skatteverkets webbplats.

Mötesplats med community och forum för riktigt små företagare, mikroföretagare med färre än 10 anställda.

Vi gör gärna länkbyten med bra webbsidor om starta-eget för arbetslösa. Relevanta företag kan välja att sponsra VMJ istället, och få bra länkar tillbaka. Kontakta oss.

Gå till toppen av sidan