När arbetslöshet bestraffades - Mariestads-Tidningen - (Publicerat 28/3, 06:01)


Mariestads-Tidningen
När arbetslöshet bestraffades
Mariestads-Tidningen
Den 1 oktober 1817 startade Länets Allmänna Arbets- och Correctionshus sin verksamhet vid Karlsholme. Där hade Länsstyrelsen köpt in ett stort boningshus. Det var uppfört i slutet av 1700-talet och i den cirka 55 meter långa byggnaden fanns omkring 40 ...

Konkurrens skapar en effektivare arbetsförmedling” - Svenska Dagbladet - (Publicerat 23/3, 13:55)


Svenska Dagbladet
Konkurrens skapar en effektivare arbetsförmedling
Svenska Dagbladet
Britta Leijon och Fredrik Andersson från Fackförbundet ST kritiserar Almegas förslag om att låta externa utförare sköta Arbetsförmedlingens nuvarande matchningsuppdrag. Men de missar flera centrala aspekter i Almegas förslag som är värda att påminna om.

Norsk arbetslöshet sjunker - Västerbottens-Kuriren - (Publicerat 22/3, 09:09)

Norsk arbetslöshet sjunker
Västerbottens-Kuriren
FÖLJ ÄMNEN. Ekonomitelegram. Räknat i antalet arbetslösa var nedgången 17 000 personer till totalt 115 000 personer. Sysselsättningen under den senaste tremånadersperioden låg på 2 640 000 personer, vilket motsvarar 66,8 procent av befolkningen.

mer »

Fortsatt låg arbetslöshet i EMU - Dagens Industri - (Publicerat 2/3, 11:04)

Fortsatt låg arbetslöshet i EMU
Dagens Industri
Arbetslösheten i samtliga 28 EU-länder uppmättes till 8,1 procent i januari, ned från 8,2 procent föregående månad. Det är den lägsta arbetslösheten i EU sedan januari 2009. Den svenska arbetslöshetsnivån var 6,8 procent (säsongsrensat och utjämnat) i ...

Så tacklar Nybro ökad arbetslöshet bland unga - Barometern-OT - (Publicerat 24/3, 07:56)


Barometern-OT
Så tacklar Nybro ökad arbetslöshet bland unga
Barometern-OT
Nybro kommun och arbetsförmedlingen ska samarbeta på nytt sätt för att minska ungas arbetslöshet, inom ramen för projektet Dua, delegationen för unga i arbete. Det berättar Ann Crantz, kommunens arbetsmarknads- och integrationsstrateg. Ett mål är att ...

Ovanstående är nyheter från Google News