VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Lite kontofunderingar

Forum > Starta eget företag > Bokföring och Ekonomi > Lite kontofunderingar

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 5 av 5.

Löst Den här tråden är markerad som löst.

< [1]  >
Skrivet av Bobben 26 mar 2007 18:26
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bobben

Ospec medlem


Hej. Tack!för mycket bra svar på tidigare frågor

Har bara lite funderingar.Jobbar med att köra skogsmaskin. egen firma.

Vad kan höra till konto 5410 förbrukningsinventarier?
Ge gärna lite exempel.
Har hört att mobilköp kan sättas där?

Sen konto 5460 förbrukningsmatrial, ge gärna lite exempel.

Konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader?????
Konto 6992 övriga ej avdragsgilla kostnader???
 
Skrivet av Bengt 26 mar 2007 19:25
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

Det är tillåtet att kontera på lite olika sätt och lite olika bokföringskonton. Man ska dock vara konsekvens och ha en bra förklaring varför man sätter in viss sak på ett visst konto. Exempel på det är att väldigt mycket kan sättas på 5410 förbrukningsinventarier, i princip alla firmans inventarier som ska direktavskrivas. Dock kan det även delas upp på flera konton då det behövs. Finns ingen lag om detta, endast att "god bokföringssed" ska tillämpas. "God bokföringssed" har ju dock alltid skilt sig åt lite i detaljerna beroende verksamhetsområde och storlek på företaget.
Någon annan får gärna komma in och kommentera den saken mer - jag kan det inte så ingående.

5460 förbrukningsmaterial det är ju annat än inventarier som köps in för firmans räkning, exempelvis skrivarpapper.
Även 4010 är ju ett konto för inköp av materiel, skillnaden är att då är det sådant som ska vidare till kund och inte för firmans egen räkning. Om det är inköpt för firmans eget behov så blir det ett 54-konto. Skilj alltså på om du köper in något som du ska använda som en del i vad du levererar till dina kunder å ena sidan och på det som du kommer att använda och förbruka inom firman å andra sidan.

6991 och 6992 är ju som jag ser det lite av "slaskkonton", dvs om inget annat konto lämpar sig (och det hör till grupp 5-6), då kan man sätta det där istället. Allt utan unantag måste ju bokföras, de mest udda kostnader kan uppstå, då måste man ju ha ett konto "Övrigt" att ta till. Att det är två konton är ju bara för att det kan finnas vissa saker som inte avdragsgilla, men ändå ska bokföras, medan det mesta är det. Behovet av detta beror ju också på verksamhet och storlek.

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 
Skrivet av Bobben 26 mar 2007 19:47
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bobben

Ospec medlem

måndag 26 mars 2007, kl 19:25 skrev Bengt
Det är tillåtet att kontera på lite olika sätt och lite olika bokföringskonton. Man ska dock vara konsekvens och ha en bra förklaring varför man sätter in viss sak på ett visst konto. Exempel på det är att väldigt mycket kan sättas på 5410 förbrukningsinventarier, i princip alla firmans inventarier som ska direktavskrivas. Dock kan det även delas upp på flera konton då det behövs. Finns ingen lag om detta, endast att "god bokföringssed" ska tillämpas. "God bokföringssed" har ju dock alltid skilt sig åt lite i detaljerna beroende verksamhetsområde och storlek på företaget.
Någon annan får gärna komma in och kommentera den saken mer - jag kan det inte så ingående.

5460 förbrukningsmaterial det är ju annat än inventarier som köps in för firmans räkning, exempelvis skrivarpapper.

Även 4010 är ju ett konto för inköp av materiel, skillnaden är att då är det sådant som ska vidare till kund och inte för firmans egen räkning. Om det är inköpt för firmans eget behov så blir det ett 54-konto. Skilj alltså på om du köper in något som du ska använda som en del i vad du levererar till dina kunder å ena sidan och på det som du kommer att använda och förbruka inom firman å andra sidan.

6991 och 6992 är ju som jag ser det lite av "slaskkonton", dvs om inget annat konto lämpar sig (och det hör till grupp 5-6), då kan man sätta det där istället. Allt utan unantag måste ju bokföras, de mest udda kostnader kan uppstå, då måste man ju ha ett konto "Övrigt" att ta till. Att det är två konton är ju bara för att det kan finnas vissa saker som inte avdragsgilla, men ändå ska bokföras, medan det mesta är det. Behovet av detta beror ju också på verksamhet och storlek.På konto 6110 kontorsmatrial har jag satt skrivarpapper, pennor, färgpatroner mm. Är det rätt??
Uppdaterat: 26 mar 2007 19:49  
Skrivet av Bengt 26 mar 2007 21:36
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

måndag 26 mars 2007, kl 19:47 skrev Bobben
På konto 6110 kontorsmatrial har jag satt skrivarpapper, pennor, färgpatroner mm. Är det rätt??
Jo, jo, som sagt, man kan dela upp mer eller mindre utan att det ena är "rätt" eller "fel". Det enda är att när du har den rutinen att föra allt sådant på 6110 så måste du fortsätta så och vara konsekvent i bokföringen och följa den rutin som du själv har lagt fast. Det är alltså två saker som är viktiga, dels förstås att det hamnar på "rätt sida" i bokföringen och dels att det finns en bestämd rutin som man följer. I flera fall går det att välja på mer än ett konto att bokföra ett visst slags transaktioner på, och det är egentligen av underordnad betydelse. Det är ordningen, den interna, som är viktigast, att det syns tydligt i bokföringen och lätt kan följas upp, samt förstås är det allra viktigaste att allt bokförs och bokförs på "rätt sida" (det mest fatala felet vore om en inkomst bokfördes som en utgift). Dock spelar momsen också in mycket, för att den ska bli rätt, särskilt om man sysslar med utlandshandel till viss del, så får det ökad betydelse vilket konto man väljer. Några pennor inköpta i Sverige kan dock tänkas bokföras på flera konton inom grupp 5-6 utan att det gör någon som helst skillnad i praktiken. Ett stort företag kan dock ha eget behov av att följa upp just kostnaden för pennor (i ett enmansföretag brukar man inte ha någon större nytta av den uppföljningen). MEN - det finns pennor och det finns pennor (för att "krångla till det";). Att köpa in reklampennor med loggan på som är avsedda att dela ut som reklam är inte ovanligt. Just de pennorna ska du inte bokföra på 6110 utan på lämpligt 59-konto. Det är ju en marknadsföringskostnad, de facto. Kan finnas många fler sådan fall, exempelvis kanske man vill få kostnaden för att delta i mässor uppföljd. Då finns konto 5940 och där ska ju då allt som härrör sig till mässdeltagandet tas upp (även om det är ett kontorsmateriel).

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 
Skrivet av Bobben 27 mar 2007 08:27
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bobben

Ospec medlem

måndag 26 mars 2007, kl 21:36 skrev Bengt
måndag 26 mars 2007, kl 19:47 skrev Bobben
På konto 6110 kontorsmatrial har jag satt skrivarpapper, pennor, färgpatroner mm. Är det rätt??
Jo, jo, som sagt, man kan dela upp mer eller mindre utan att det ena är "rätt" eller "fel". Det enda är att när du har den rutinen att föra allt sådant på 6110 så måste du fortsätta så och vara konsekvent i bokföringen och följa den rutin som du själv har lagt fast. Det är alltså två saker som är viktiga, dels förstås att det hamnar på "rätt sida" i bokföringen och dels att det finns en bestämd rutin som man följer. I flera fall går det att välja på mer än ett konto att bokföra ett visst slags transaktioner på, och det är egentligen av underordnad betydelse. Det är ordningen, den interna, som är viktigast, att det syns tydligt i bokföringen och lätt kan följas upp, samt förstås är det allra viktigaste att allt bokförs och bokförs på "rätt sida" (det mest fatala felet vore om en inkomst bokfördes som en utgift). Dock spelar momsen också in mycket, för att den ska bli rätt, särskilt om man sysslar med utlandshandel till viss del, så får det ökad betydelse vilket konto man väljer. Några pennor inköpta i Sverige kan dock tänkas bokföras på flera konton inom grupp 5-6 utan att det gör någon som helst skillnad i praktiken. Ett stort företag kan dock ha eget behov av att följa upp just kostnaden för pennor (i ett enmansföretag brukar man inte ha någon större nytta av den uppföljningen). MEN - det finns pennor och det finns pennor (för att "krångla till det";). Att köpa in reklampennor med loggan på som är avsedda att dela ut som reklam är inte ovanligt. Just de pennorna ska du inte bokföra på 6110 utan på lämpligt 59-konto. Det är ju en marknadsföringskostnad, de facto. Kan finnas många fler sådan fall, exempelvis kanske man vill få kostnaden för att delta i mässor uppföljd. Då finns konto 5940 och där ska ju då allt som härrör sig till mässdeltagandet tas upp (även om det är ett kontorsmateriel).


Tack! för bra svar. Kommer nog med lite mera frågor allt eftersom. Man verkar ju inte bli smutskastad på detta forum, för att man ställer en massa sk, dumma frågor. Jag lär så länge jag lever, som man säger.
 

< [1]  >