VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Fler ungdomar var arbetslösa under juni

Forum > Allmänt > Nyheter > Fler ungdomar var arbetslösa under juni

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 jul 2008 11:18
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), juni 2008:

Fler arbetslösa ungdomar

Under juni var antalet arbetslösa 416 000 personer, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. Arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år ökade med 43 000 personer. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år fortsatte att öka och var i juni 4 686 000 personer, en ökning med 90 000 personer eller 1,9 procent jämfört med juni 2007. Antalet arbetade timmar ökade och var i genomsnitt 145,1 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten var 8,1 procent

Under juni var 416 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. Bland män var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnor 9,2 procent. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring av arbetslösheten jämfört med för ett år sedan.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 241 000 arbetslösa, vilket var en ökning med 43 000 personer jämfört med juni 2007. Hela ökningen representeras av yngre ungdomar i åldern 15-19 år som också ökade stort i arbetskraften. Andelen arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år var i juni 29,4 procent Av de arbetslösa ungdomarna var 133 000 personer heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Utrikes födda hade högre arbetslöshet, 12,5 procent, jämfört med inrikes födda vars arbetslöshet var 7,4 procent.

Antalet sysselsatta ökar

I juni var 4 686 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket var en ökning med 90 000 personer eller 1,9 procent jämfört med juni 2007. Antalet sysselsatta ökade bland både män och kvinnor, dock var männens ökning större. De branscher som ökade var handel och kommunikation, företagstjänster (inkl.finansiell verksamhet) samt personliga och kulturella tjänster, renhållning (här ingår bla. hotell och restaurang verksamhet).

Under perioden juni 2007 och juni 2008 ökade antalet personer i arbetskraften med totalt 118 000 personer. Utrikes födda och ungdomar i åldern 15-24 år stod för stora delar av ökningen. Utrikes födda stod också för en stor del av ökningen av antalet sysselsatta (ca.75 procent) vilket delvis kan förklaras av en stor befolkningsökning i den gruppen.

Antalet fast anställda ökade med 107 000 personer eller 3,2 procent jämfört med för ett år sedan. Ökningen skedde bland både män och kvinnor, men även här var männens ökning större.

Antalet som var sysselsatta utomlands under juni 2008 var 65 000 personer.

Antalet arbetade timmar ökade

Antalet arbetade timmar ökade i juni för en genomsnittlig vecka med 3,5 miljoner, eller 2,5 procent jämfört med juni 2007. När hänsyn tas till skillnader i helgdagar, semesteruttag och liknande var ökningen 2,7 procent. Antalet arbetade timmar ökade bland både män och kvinnor. De arbetade timmarna var i genomsnitt 145,1 miljoner timmar per vecka.

Av de arbetade timmarna utfördes 2,3 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Personer ej i arbetskraften minskade

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i juni 1 773 000, vilket var en minskning med 44 000 personer jämfört med juni 2007. Minskningen representeras främst av ungdomar i åldern 15-19 år. Av personerna utanför arbetskraften var 799 000 män och 974 000 kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I juni var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 21,0 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 525 000 heltidsarbeten. Jämfört med juni 2007 har det inte skett någon statistiskt säkerställd förändring av det outnyttjade arbetskraftsutbudet.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande i juni var 93 000 personer, av dessa var mer än hälften ungdomar i åldern 15-24 år.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >