VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Fler fick fast anställning under juli

Forum > Allmänt > Nyheter > Fler fick fast anställning under juli

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 aug 2008 17:25
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), juli 2008:

Fast anställda ökade och tidsbegränsat anställda minskade

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var i juli 4 798 000 personer, vilket är på samma nivå som för ett år sedan. De fast anställda ökade med 119 000 personer och de tidsbegränsat anställda minskade med 64 000 personer jämfört med juli 2007. Antalet arbetslösa var 295 000 personer, vilket motsvarar 5,8 procent av arbetskraften. De arbetade timmarna var i genomsnitt 95,1 miljoner timmar per vecka.

Sysselsatta

I juli var 4 798 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring i antalet sysselsatta jämfört med juli 2007.

De fast anställda ökade med 119 000 personer vilket är en ökning på 3,5 procent jämfört med juli förra året. Ökningen skedde bland både män och kvinnor, men ökningen för män var större. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 64 000 personer vilket motsvarar en minskning på 7,2 procent. Det var främst kvinnor som stod för minskningen av de tidsbegränsat anställda.

Den näringsgren som ökade under juli var företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet).

Det är i den privata sektorn som antalet anställda ökade. Ökningen där var 71 000 personer eller 2,5 procent.

Antalet personer som var sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige uppgick till 54 000.

Arbetade timmar

De arbetade timmarna var i genomsnitt 95,1 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetade timmar ökade i juli för en genomsnittlig vecka med 2,4 miljoner, eller 2,6 procent jämfört med juli 2007.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten var 5,8 procent

Under juli var 295 000 personer arbetslösa, eller 5,8 procent av arbetskraften. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan. För männen var arbetslösheten 5,4 procent och för kvinnorna 6,2 procent. Det är främst bland de yngre som arbetslösheten ökat och bland ungdomar i åldern
15-24 år var 131 000 personer arbetslösa, vilket var en ökning med 30 000 personer jämfört med juli 2007. Andelen arbetslösa ungdomar i denna åldersgrupp var 16,5 procent, en ökning från 13,4 procent för ett år sedan.

Totalt fanns det i juli 22 000 heltidsstuderande personer som sökt och kunnat ta arbete.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i juli 1 787 000, varav 801 000 män och 986 000 kvinnor. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I juli var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 16 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 400 000 heltidsarbeten.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande i juli var 88 000 personer och av dessa var 55 000 ungdomar i åldern 15-24 år. Totalt sett är det en statistiskt säkerställd minskning för män.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >