VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Något fler sysselsatta i september

Forum > Allmänt > Nyheter > Något fler sysselsatta i september

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 16 okt 2008 17:28
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), september 2008:

Svag ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta i åldersgruppen 15-74 år var i september 4 566 000 personer, vilket är en ökning med 44 000. De tidsbegränsat anställda blev färre och de fast anställda blev fler jämfört med för ett år sedan. Antalet arbetslösa var 288 000 eller 5,9 procent av arbetskraften, och antalet arbetade timmar per vecka var i genomsnitt 154,9 miljoner. Förändringen på ett års sikt för såväl arbetslösa som arbetade timmar är inte statistiskt säkerställd.

Sysselsatta

I september var 4 566 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 44 000 personer jämfört med för ett år sedan. Ökningen avsåg främst åldersgruppen 25-54 år. Andelen sysselsatta av befolkningen uppgick till 66,3 procent. Det var främst inom näringsgrenen företagstjänster (inklusive finansiell verksamhet) som antalet sysselsatta ökade.

Antalet fast anställda ökade med 92 000 personer eller 2,7 procent jämfört med september 2007. De tidsbegränsat anställda minskade samtidigt med 41 000 personer eller 6,1 procent.

Av de sysselsatta var 66 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösa

Under september var 288 000 personer, eller 5,9 procent av arbetskraften, arbetslösa. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med september 2007. För kvinnorna var arbetslösheten 6,5 procent och för männen 5,4 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 115 000 arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 19,4 procent. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med september 2007.

Totalt var det i september 68 000 heltidsstuderande personer som sökt och kunnat ta ett arbete. Av dessa var två tredjedelar i åldern 15-24 år.

Arbetade timmar

De arbetade timmarna var i september i genomsnitt 154,9 miljoner per vecka. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Av de arbetade timmarna utfördes 2,2 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i september 2 038 000, varav 927 000 män och 1 111 000 kvinnor. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I september var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 15,1 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 377 500 heltidsarbeten. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. I september var 107 000 personer latent arbetssökande. Av dessa var 65 000 ungdomar i åldern 15-24 år.

Antalet undersysselsatta var i september 280 000 personer.Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >