VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Färre ungdomar i arbete under november

Forum > Allmänt > Nyheter > Färre ungdomar i arbete under november

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 12 dec 2008 15:40
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), november 2008:

Fortsatt försämrat arbetsmarknadsläge, främst för ungdomar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var i november 4 559 000 personer. De tidsbegränsat anställda blev färre och de fast anställda fler. Antalet arbetslösa var 304 000 eller 6,2 procent av arbetskraften, vilket är en ökning från 5,2 procent i november förra året. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,9 miljoner per vecka. Förändringen i såväl antalet sysselsatta som antalet arbetade timmar per vecka är inte statistiskt säkerställd.

Sysselsatta

I november var 4 559 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket motsvarar 66 % av befolkningen. Jämfört med november 2007 har andelen sysselsatta minskat med 1 procentenhet. Ungdomar i åldern 15-24 år uppvisar en nedgång i antalet sysselsatta med 25 000 personer. Kvinnorna i samma åldersgrupp står för 21 000 av minskningen.

Jämfört med november 2007 minskade antalet sysselsatta bland personer som vanligen arbetar 20-34 timmar per vecka med 46 000 personer.

Antalet fast anställda ökade med 93 000 personer eller 2,7 procent jämfört med november 2007. De tidsbegränsat anställda minskade samtidigt med 95 000 personer eller 13,7 procent. Minskningen gäller såväl män som kvinnor.

Av de sysselsatta var 58 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösa

Under november var 304 000 personer arbetslösa, eller 6,2 procent av arbetskraften. Det är en ökning med 52 000 personer eller 1 procentenhet jämfört med november 2007. Ökningen har skett bland både män och kvinnor. För män var arbetslösheten 6,0 procent och för kvinnor 6,6 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år var i november 120 000 personer, vilket motsvarar 20,5 procent av arbetskraften i åldersgruppen. Jämfört med november 2007 har antalet arbetslösa ungdomar ökat med 29 000 personer.

Totalt var det 80 000 heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete. Av dessa var 51 000 i åldersgruppen 15-24 år.

Arbetade timmar

De arbetade timmarna var i november i genomsnitt 153,9 miljoner per vecka. Jämfört med ett år sedan noteras ingen statistiskt säkerställd förändring.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,96 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i november 2 048 000, varav 936 000 män och 1 111 000 kvinnor. Det är totalt 44 000 fler jämfört med för ett år sedan.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I november var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 15,8 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 395 000 heltidsarbeten. Det är en ökning med 2,1 miljoner timmar jämfört med för ett år sedan.

I november var 98 000 personer latent arbetssökande. Av dessa var 62 000 ungdomar i åldern 15-24 år. Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete.

Antalet undersysselsatta var i november 289 000 personer.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
Uppdaterat: 13 dec 2008 12:41  

< [1]  >