VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten ökade mest för män i december

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten ökade mest för män i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 jan 2009 10:53
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), december 2008:

Arbetslösheten ökar för män i alla åldrar

Under december var 4 519 000 personer sysselsatta. Antalet arbetslösa ökade med 42 000 personer till 309 000 och var 6,4 procent av arbetskraften. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,0 miljoner per vecka. Förändringen på ett års sikt för såväl sysselsatta som antalet arbetade timmar per vecka är inte statistiskt säkerställd.

Arbetslösa

I december 2008 var antalet arbetslösa 309 000 personer, en ökning med 42 000 personer jämfört med december 2007. Den relativa arbetslösheten var 6,4 procent av arbetskraften, en ökning med 0,8 procentenheter. Den var 6,5 procent för män och 6,2 procent för kvinnor. Det är bland männen i åldersgruppen 15-64 år som arbetslösheten har ökat.

De långtidsarbetslösa har ökat med 20 000 personer till 87 000 personer och ökningen har skett främst bland män.

Antal heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete var 61 000 personer och har minskat med 16 000 personer eller 21 procent jämfört med december 2007. För åldersgruppen 15-24 har de minskat med 37 procent till 31 000 personer.

Sysselsatta

Antalet sysselsatta var 4 519 000 personer och jämfört med december 2007 är det inte någon statistiskt säkerställd förändring. Däremot minskade antalet sysselsatta inom näringsgrenen tillverkningsindustri, utvinning av mineral och energiproduktion med 26 000 personer eller 3,8 procent.

Andelen sysselsatta i procent av befolkningen i åldern 15-74 år minskade från 66,1 procent i december 2007 till 65,4 procent i december 2008, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter.

Av de sysselsatta var 3 454 000 fast anställda och 592 000 tidsbegränsat anställda. De fast anställda har ökat sedan oktober 2007. I december 2008 var ökningen 45 000 personer eller 1,3 procent jämfört med december 2007. De tidsbegränsat anställda har minskat sedan juli 2008. De minskade i december 2008 med 49 000 personer gentemot december 2007 eller 7,6 procent. De tidsbegränsat anställda männen minskade med 33 000 personer eller med 12 procent.

Antalet sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige var 66 000.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar var i december 133,0 miljoner i genomsnitt per vecka, varav 4,7 miljoner var övertidstimmar. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring i varken det totala antalet arbetade timmar eller totala antalet övertidstimmar jämfört med december 2007. Däremot har antalet övertidstimmar med ersättning minskat med 12 procent till 3,4 miljoner timmar, medan antalet övertidstimmar utan ersättning har ökat med 44 procent till 1,3 miljoner timmar.

Av de arbetade timmarna utfördes 2,1 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Personer ej i arbetskraften

I december 2008 var antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år 2 087 000, varav 959 000 män och 1 128 000 kvinnor. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med december 2007. Sedan juli 2008 ökar antal ålderspensionärer och i december 2008 ökade de med 31 000 personer eller 4,3 procent jämfört med december 2007.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud som i december var 720 000 personer. Det var en ökning med 68 000 personer jämfört med december 2007. Det outnyttjade arbetskraftutbudet var sammanlagt 16,9 miljoner timmar i genomsnitt per vecka.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. I december 2008 var de latent arbetssökande 114 000 personer. Av dessa var 74 000 ungdomar i åldern 15-24 år. Antalet undersysselsatta var 298 000 personer, vilket innebär en ökning med 35 000 personer jämfört med december 2007.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >