VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Antalet arbetslösa män ökade kraftigt under januari

Forum > Allmänt > Nyheter > Antalet arbetslösa män ökade kraftigt under januari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 feb 2009 12:04
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), januari 2009:

Försämrad arbetsmarknad för män över 25 år

Antalet arbetslösa ökade i januari med 44 000 personer till 351 000 vilket motsvarar 7,3 procent av arbetskraften. Bland män ökade antalet arbetslösa med 41 000 personer. Antalet arbetade timmar minskade till 122,7 miljoner per vecka. Det totala antalet sysselsatta var 4 478 000 personer, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring.

Arbetslösa

Antalet arbetslösa var 351 000 personer i januari, vilket är en ökning med 44 000 personer. Den relativa arbetslösheten var 7,3 procent av arbetskraften, en ökning med 0,9 procentenheter. För män var den relativa arbetslösheten 7,5 procent och för kvinnor 7,0 procent.

Sammanlagt var 41 000 fler män arbetslösa i januari jämfört med året innan, en ökning med 27,3 procent. Det är bland män i åldern 25-64 år som arbetslösheten ökade mest, från 88 000 i januari 2008 till 118 000 i januari 2009.

Bland de arbetslösa var 84 000 heltidsstuderande, en ej statistiskt säkerställd förändring jämfört med januari 2008.

Sysselsatta

I åldern 15-74 år var antalet sysselsatta 4 478 000 personer och bland dessa var 49 000 sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige. Jämfört med förra året finns det inget statistiskt säkerställd förändring för antalet sysselsatta. Sysselsättningsgraden minskade med 1 procent mot förra året till 64,7 i år. Minskningen var 1,6 procent för män.

I januari var de tidsbegränsat anställda 557 000 personer, vilket är en minskning med 45 000 personer eller 7,5 procent jämfört med föregående år. Det är bland män i åldern 25-54 år som den största minskningen skett, från 132 000 personer i januari 2008 till 112 000 personer i år. Det är första månaden på länge som de fast anställda inte ökar.

Det har skett en minskning av antalet män som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer i genomsnitt per vecka, detta med 38 000 personer eller 1,8 procent.

Antal män i arbete minskade med 128 000 personer mellan januari 2008 och januari 2009. Detta förklaras delvis av en nedgång bland de sysselsatta männen och delvis av en ökning i semester- eller ledighetsuttag jämfört med året innan.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar minskade med 9,5 miljoner i genomsnitt per vecka och uppgick till 122,7 miljoner. Kalenderkorrigerat för skillnader i helgdagar, semesteruttag och liknande minskade antalet arbetade timmar med 1,9 procent. Av de arbetade timmarna utfördes 1,5 miljoner av sysselsatta utomlands men som var folkbokförda i Sverige.

Det är för män i branschen Tillverkning och utvinning, energi och miljö som den största nedgången i antal arbetade timmar har skett under januari med sammantaget 17 procent.

Övertidstimmarna minskade med 14,6 procent till 3,5 miljoner och nedgången berörde övertidstimmarna med ersättning.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var 2 091 000 personer i januari, vilket är en ökning med 48 000 personer eller 2,3 procent jämfört med förra året. Av personer ej i arbetskraften var 964 000 män och 1 127 000 kvinnor. Det är ökningen av antalet ålderspensionärer som fortsätter vara främsta anledningen till att personer ej i arbetskraften ökar. I januari i år blev de 34 000 fler än för ett år sedan och detta är en ökning med 4,6 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud som i januari berörde 785 000 personer. Det var sammanlagt 18,9 miljoner timmar i genomsnitt per vecka vilket motsvarar 472 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Ökningen jämfört med året innan var 2,9 miljoner timmar.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. I januari var de latent arbetssökande 148 000 personer, vilket innebär en ökning med 28 000 personer jämfört med januari 2008. Antalet undersysselsatta var 287 000 personer, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring mot föregående år.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >