VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Antalet arbetslösa ökade under april

Forum > Allmänt > Nyheter > Antalet arbetslösa ökade under april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 maj 2009 10:56
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2009:

Antalet sysselsatta fortsätter att minska

I april var 4 460 000 personer sysselsatta i åldern 15–74 år. Jämfört med april 2008 är det en minskning med 116 000 personer. Nedgången skedde främst i privat sektor. Antalet arbetslösa uppgick till 403 000 och det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent. Det är en ökning med 2,3 procentenheter på ett år. Det totala antalet arbetade timmar minskade med 3,2 procent.

Färre sysselsatta i privat sektor

I april uppgick antalet sysselsatta till 4 460 000 i åldern 15–74 år. Det är 116 000 färre än i april 2008.

Till skillnad mot i februari och mars skedde det även en statistiskt säkerställd minskning av antalet sysselsatta kvinnor denna månad. Antalet sysselsatta män minskade med 76 000 och antalet sysselsatta kvinnor med 40 000.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta i befolkningen, minskade samtidigt från 66,7 till 64,3 procent. Andelen sysselsatta gick framförallt ned i åldersgrupperna 15–24 och 25–34 år, där sysselsättningsgraden minskade med 2,8 respektive 5,1 procentenheter.

I privat sektor minskade antalet anställda med 99 000 personer. Liksom i februari och mars skedde en stor del av sysselsättningsnedgången inom näringsgrenen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö”. Inom denna näringsgren gick antalet sysselsatta ned med 47 000. Dessutom minskade antalet anställda i näringsgrenen ”Finansiell verksamhet, företagstjänster” med 41 000, varav 26 000 i undergruppen ”Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster”.

Nedgången i antalet sysselsatta omfattade både tidsbegränsat anställda och fast anställda. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 73 000 och antalet fast anställda med 42 000 jämfört med april 2008. Antalet fast anställda minskade främst bland männen.

Arbetade timmar minskade med 3,2 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 132,3 miljoner per vecka. Korrigerat för skillnader mellan 2008 och 2009 års kalender, var detta en minskning med 3,2 procent. Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 8,3 procent

I april var 403 000 personer arbetslösa – 227 000 män och 176 000 kvinnor. Jämfört med april förra året är det en ökning med 110 000 personer. Av de arbetslösa var 120 000 heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Arbetslöshetstalet för befolkningen i åldern 15–74 år uppgick liksom i mars till 8,3 procent av arbetskraften. Det är 2,3 procentenheter högre än i april 2008 och en något större ökning än den som uppmättes i mars.

Arbetslösheten ökade i alla åldersgrupper utom i gruppen 45–54 år. Störst var ökningen i de lägre åldersgrupperna: i åldersgruppen 15–24 samt 25–34 år ökade arbetslösheten med 4,5 respektive 3,8 procentenheter.

Av de arbetslösa hade 107 000 personer eller ungefär var fjärde arbetslös varit arbetslös i 26 veckor eller mer. Antalet långtidsarbetslösa har därmed ökat med 34 000 personer sedan april 2008.

Ökat antal undersysselsatta män

I april var totalt 307 000 personer undersysselsatta, det vill säga att de arbetade färre timmar än de skulle vilja. Det motsvarar ungefär 7 procent av samtliga sysselsatta.

Av de undersysselsatta var 135 000 män och 172 000 kvinnor. Antalet undersysselsatta kvinnor i april uppvisade inte någon säkerställd förändring. Däremot ökade antalet män som var undersysselsatta med 37 000 eller 38 procent jämfört med april för ett år sedan.

Antalet personer ej i arbetskraften ökade

Sedan april 2008 har befolkningen i åldern 15–74 år ökat med 74 000 personer. Under samma period ökade antalet personer som inte ingår i arbetskraften med 80 000 personer eller 4,0 procent. Främst var det antalet i grupperna ”Heltidsstuderande” samt ”Pensionärer” som ökade.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Latent arbetssökande är de personer som velat och kunnat arbeta men som inte sökt arbete. Tillsammans med arbetslösa och undersysselsatta bildar de det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet, som i april uppgick till 20,2 miljoner timmar per vecka. Med 40 timmars arbetsvecka motsvarar det 505 000 heltidsarbeten, vilket är en ökning med 138 000 heltidsarbeten sedan april 2008.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >