VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten nådde 9 procent i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten nådde 9 procent i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 jun 2009 10:28
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), maj 2009:
Minskad sysselsättning i privat och kommunal sektor

I maj uppgick antalet sysselsatta till 4 487 000 i åldern 15-74 år vilket är en minskning med 107 000 personer. Nedgången skedde både inom privat och kommunal sektor. Arbetslösheten ökade till 9,0 procent vilket motsvarar 446 000 arbetslösa.

Fortsatt nedgång i antal sysselsatta

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i maj till 4 487 000 vilket är en minskning med 107 000 personer jämfört med föregående år. Sysselsättningen minskade för alla åldersgrupper upp till 64 år. Antalet sysselsatta minskade både bland män och kvinnor med 67 000 respektive 41 000. Sysselsättningsgraden var i maj 64,6 procent.

Liksom föregående månader skedde den största nedgången inom den privata sektorn där antalet anställda minskade med 48 000. Denna månad var det även en nedgång i antal sysselsatta inom den kommunala sektorn som minskade med 38 000 anställda.

Antalet sysselsatta minskade främst inom näringsgrenen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö” som minskade med 51 000 anställda. Av dessa återfanns 30 000 inom undergruppen ”Tillverkning av verkstadsvaror”.

Antalet tidsbegränsat anställda minskade även denna månad jämfört med föregående år. Gruppen minskade med 73 000 och den största nedgången skedde bland män där 45 000 färre var sysselsatta. Bland de som vanligen arbetar heltid minskade antalet sysselsatta med 53 000 och så kallad kort deltid, 1-19 timmar per vecka, minskade med 38 000 sysselsatta.

Arbetade timmar

Antal arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 146,1 miljoner per vecka i maj. Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Det skedde inte någon statistiskt säkerhetsställd förändring för totala antalet övertidstimmar. Däremot minskade antalet övertidstimmar med ersättning med 308 000 och antalet timmar utan ersättning ökade med 208 000.

Arbetslösheten var 9,0 procent

I maj var 446 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa varav 165 000 var heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete. Jämfört med föregående år ökade antalet arbetslösa med 157 000, cirka en tredjedel av denna ökning utgjordes av heltidsstuderande. I åldern 15-24 var cirka 58 procent av de arbetslösa heltidsstuderande vilket motsvarar 114 000 personer.

Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,0 procent vilken är en ökning med 3,1 procentenheter jämfört med maj 2008. Bland män var arbetslösheten 9,3 procent och bland kvinnor 8,8 procent.

Arbetslösheten ökade för både män och kvinnor i alla åldersgrupper upp till 64 år. Den största ökningen skedde bland ungdomar i åldern 15-24 år där arbetslösheten ökade med 9,4 procentenheter till 30,0 procent.

Antal långtidsarbetslösa, det vill säga personer som har varit arbetslösa längre än 26 veckor, ökade med 37 000 till 115 000.

Personer ej i arbetskraften

I maj uppgick antalet personer ej i arbetskraften till 2 012 000, varav 926 000 var män och 1 086 000 kvinnor. Inom denna grupp ökade ”Pensionärer” med 52 000 personer och ”Sjuka” minskade med 39 000 jämfört med föregående år.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

De personer som velat och kunnat arbeta men ej sökt arbete räknas som latent arbetssökande. Tillsammans med arbetslösa och undersysselsatta utgör de det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj uppgick det till 21,8 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 545 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >