VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Nu är 454 000 arbetslösa enligt SCB

Forum > Allmänt > Nyheter > Nu är 454 000 arbetslösa enligt SCB

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 aug 2009 10:06
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), andra kvartalet 2009:
Sämre arbetsmarknadsläge men minskad sjukfrånvaro

Under andra kvartalet 2009 var 454 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent, vilket är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet sysselsatta som varit sjukfrånvarande minst en kalendervecka minskade med 17,6 procent till 93 000 personer.

Fortsatt nedgång i antalet sysselsatta

Under andra kvartalet 2009 var i genomsnitt 4 525 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är en minskning med 99 000 personer, varav 72 000 män. Det är andra kvartalet i rad där antalet sysselsatta har gått ned jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Inom branscherna Tillverkning och utvinning, energi och miljö samt Byggverksamhet minskade antalet sysselsatta med 58 000 respektive 15 000 personer. Det innebär att dessa branscher tillsammans står för nästan tre fjärdedelar av den totala minskningen i antalet sysselsatta.

Antalet fast anställda minskade under andra kvartalet 2009 med 38 000 personer. Det är första gången sedan fjärde kvartalet 2004 som antalet fast anställda minskat jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Nedgången i antalet fast anställda förklaras nästan uteslutande av minskningen bland männen. Antalet tidsbegränsat anställda fortsätter att minska. Jämfört med andra kvartalet 2008 minskade antalet med 54 000 personer, varav 29 000 män. Nedgången i antalet tidsbegränsat anställda har pågått sedan början av 2008.

Av de sysselsatta i åldern 15-74 år var i genomsnitt 3 976 000 personer i arbete, vilket motsvarar en minskning med 191 000 personer. Antalet personer som var frånvarande under minst en kalendervecka (mätvecka) ökade med 20,1 procent till 549 000 personer. Ökningen förklaras nästan uteslutande av uppgången i antalet frånvarande på grund av semester.

Personer ej i arbete – 266 000 fler än för ett år sedan

Gruppen personer ej i arbete består av undergrupperna sysselsatta som var frånvarande under hela mätveckan, arbetslösa samt personer ej i arbetskraften. Under andra kvartalet utgjorde dessa undergrupper tillsammans 2 969 000 personer i åldern 15-74 år. Det motsvarar en ökning med 266 000 personer jämfört med motsvarande kvartal ett år tillbaka. Ökningen avser i första hand män. Under samma period ökade befolkningen i åldern 15-74 år med 75 000 personer.

Antalet sysselsatta som var frånvarande hela mätveckan uppgick till 549 000 personer. Av dessa var det 93 000 personer som var frånvarande på grund av sjukdom, vilket motsvarar 2,1 procent av de sysselsatta. Det är en minskning med 20 000 personer eller 17,6 procent. Antalet arbetslösa ökade med 116 000, eller 34,2 procent, till 454 000 personer medan antalet personer ej i arbetskraften (till exempel pensionärer och heltidsstuderande som inte har eller sökt arbete) ökade med 59 000 till 1 966 000 personer.

Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten stigit för både män och kvinnor. Bland män i åldern 15-74 år var det relativa arbetslöshetstalet 9,4 procent under andra kvartalet 2009, en ökning med 2,9 procentenheter. För kvinnor i samma ålder var arbetslösheten 8,8 procent, vilket motsvarar en ökning med 1,6 procentenheter. Bland ungdomar i åldern 15-24 år steg arbetslösheten med 3,9 procentenheter till 29,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 46 procent heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Var fjärde arbetslös i åldern 15-74 år var långtidsarbetslös, det vill säga haft en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än 26 veckor. Det innebär att 112 000 personer var långtidsarbetslösa, varav 62 000 män och 50 000 kvinnor.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >