VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten nu 8,3 procent och färre sysselsatta

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten nu 8,3 procent och färre sysselsatta

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 okt 2009 10:42
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), september 2009:
Arbetade timmar fortsätter att minska, men i lägre takt

I september var 4 478 000 personer sysselsatta, vilket är en minskning med 89 000 jämfört med september 2008. Minskningen omfattade framförallt män. Antalet arbetslösa ökade med 117 000 personer till 405 000 eller 8,3 procent av arbetskraften. Antalet arbetade timmar minskade med 1,9 procent.

Antalet sysselsatta minskar

Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgick i september till 4 478 000. Det är en minskning med 89 000 personer jämfört med september 2008. Av minskningen var 71 000 män. Antalet sysselsatta minskade i alla åldersgrupper utom 55-74 år.

Nedgången i antalet sysselsatta innebar även att sysselsättningsgraden minskade med 2,1 procentenheter till 64,2 procent av befolkningen jämfört med ett år tidigare. Sysselsättningsgraden gick ned mest i åldersgruppen 15-24 år, delvis på grund av att befolkningen i den åldern ökade med 25 000.

Antalet sysselsatta minskade även denna månad mest i näringsgrenen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö”. Minskningen var 58 000 personer, varav undergruppen ”Tillverkning av verkstadsvaror” stod för merparten.

Antalet anställda minskade med 109 000. Den privata sektorn stod för 64 000 av nedgången.

Fast anställda minskade med 70 000 personer varav de flesta var män. Tidsbegränsat anställda minskade med 39 000, vilket är en mindre nedgång än vad det varit tidigare under året. Minskningen av tidsbegränsat anställda stod främst kvinnor för.

Arbetade timmar minskade med 1,9 procent

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 151,9 miljoner per vecka. Det är en minskning med 3,0 miljoner jämfört med september 2008. Minskningen motsvarar 1,9 procent, vilket är samma nivå som minskningen av antalet sysselsatta. Den faktiska medelarbetstiden för sysselsatta uppvisar inte någon statistiskt säkerställd förändring i september, till skillnad från tidigare månader under året.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 8,3 procent

Antalet arbetslösa var 405 000 personer i september, vilket är en ökning med 117 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Den största ökningen skedde bland män, där antalet arbetslösa ökade med 79 000. Av de arbetslösa var knappt en fjärdedel eller 95 000 studerande på heltid.

Den relativa arbetslösheten uppgick i september till 8,3 procent av arbetskraften, en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med september 2008. För män ökade den med 3,0 procentenheter till 8,4 procent och för kvinnor med 1,6 procentenheter till 8,1 procent. Arbetslösheten ökade i samtliga åldersgrupper mellan 15-64 år.

I åldersgruppen 15-24 år var 142 000 personer arbetslösa, vilket är en ökning med 27 000. Den relativa arbetslösheten för åldersgruppen var 24,3 procent av arbetskraften, en ökning med 4,9 procentenheter jämfört med september 2008. Av de arbetslösa i åldersgruppen var 53 000 heltidsstuderande.

De långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa mer än 26 veckor, ökade med 58 000 personer till 129 000. Av dessa var 58 procent män.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 som inte ingår i arbetskraften ökade med 51 000 jämfört med september 2008, och uppgick till 2 088 000. Framförallt var det antalet heltidsstuderande och pensionärer som ökade. Under samma period har befolkningen i åldern 15–74 år ökat med 79 000 personer.

Ökat outnyttjat arbetskraftsutbud

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande (personer som velat och kunnat arbeta men som inte sökt arbete) utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september uppgick det till 21,0 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Det är en ökning med 147 500 heltidsarbeten jämfört med september 2008.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >