VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,1 procent i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,1 procent i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 nov 2009 11:07
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), oktober 2009:
Låg sysselsättningsgrad i oktober

I oktober var 4 458 000 personer eller 63,8 procent av befolkningen sysselsatta. Det är en minskning med 2,7 procentenheter av sysselsättningsgraden. Antalet arbetslösa ökade med 115 000 personer till 395 000 eller 8,1 procent av arbetskraften. Antalet arbetade timmar uppgick till 149,0 miljoner per vecka.

Antalet sysselsatta minskar

Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgick i oktober till 4 458 000. Det är en minskning med 135 000 personer jämfört med oktober 2008. Av minskningen var 82 000 män och 54 000 kvinnor. Antalet sysselsatta minskade med 48 000 i åldersgruppen 15-24 år, vilket var den relativt sett största minskningen, 10,1 procent. I åldersgruppen 25-54 år minskade antalet med 94 000 personer eller 3,0 procent.

Den förhållandevis starka nedgången på ett års sikt av antalet sysselsatta i oktober kan ha sin grund i skattningarna av antalet fast anställda förra året. De visade relativt sett högre tal för första månaden i respektive kvartal 2008 i relation till de övriga två månaderna. Skattningarna för fast anställda visar normalt en mycket låg säsongsvariation.

Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av befolkningen, minskade med 2,7 procentenheter till 63,8 procent jämfört med ett år tidigare. Det är den lägsta nivån i år. Minskningen beror inte bara på den lägre sysselsättningen, utan också på en ökad befolkning.

Som tidigare under året minskade antalet sysselsatta mest i näringsgrenen Tillverkning och utvinning, energi och miljö. Minskningen var 88 000 personer jämfört med oktober 2008, varav hälften återfinns i undergruppen Tillverkning av verkstadsvaror.

Antalet anställda minskade totalt med 149 000, av dessa var 113 000 fast anställda. I den privata sektorn minskade antalet anställda med 117 000 personer jämfört med oktober 2008, varav merparten var män. Den kommunala sektorn minskade med 34 000 personer. Merparten var kvinnor och en stor del av dem tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar minskade med 4,2 procent

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 149,0 miljoner per vecka. Det är en minskning med 8,8 miljoner jämfört med oktober 2008. Korrigerat för skillnader i 2009 och 2008 års kalender så motsvarar minskningen 4,2 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 2,2 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 8,1 procent

Antalet arbetslösa var 395 000 personer i oktober. Det är en ökning med 115 000 personer, varav två tredjedelar var män. Av de arbetslösa var 103 000 studerande på heltid.

Den relativa arbetslösheten var 8,1 procent av arbetskraften i oktober 2009. Det är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med oktober 2008. Bland män var den 8,4 procent och bland kvinnor 7,9 procent.

I åldersgruppen 15-24 år var 148 000 personer arbetslösa. Det är en ökning med 40 000. Den relativa arbetslösheten för åldersgruppen var 25,7 procent av arbetskraften, en ökning med 7,2 procentenheter jämfört med oktober 2008. 41 procent eller 61 000 av de arbetslösa i åldersgruppen var heltidsstuderande.

De långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa mer än 26 veckor, ökade med 72 000 personer till 130 000. Detta motsvarade en tredjedel av de arbetslösa.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 som inte ingår i arbetskraften ökade med 98 000 jämfört med oktober 2008, och uppgick till 2 130 000. Främst var det antalet heltidsstuderande och pensionärer som ökade. Under samma period har befolkningen i åldern 15–74 år ökat med 77 000 personer.

Ökat outnyttjat arbetskraftsutbud

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande (personer som velat och kunnat arbeta men som inte sökt arbete) utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober uppgick det till 21,4 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 535 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Det är en ökning med 5,4 miljoner timmar eller 135 000 heltidsarbeten jämfört med oktober 2008. Det var framförallt ökningen av antalet arbetslösa som bidrog till ökningen av det outnyttjade arbetskraftsutbudet.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >