VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Fordonsprogrammet leder till störst andel jobb

Forum > Allmänt > Nyheter > Fordonsprogrammet leder till störst andel jobb

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 2 av 2.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 5 dec 2006 12:29
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

Enligt SCB undersökning: Fordonsprogrammet leder till jobb

Undersökningen gällde inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna läsåret 2002/03.

Sammanfattningen blev:
Störst andel gymnasieavgångna män i arbete fanns bland personer som gått på fordonsprogrammet tätt följd av de som studerat på hotell- och restaurangprogrammet och byggprogrammet. Bland kvinnorna var det de som hade avslutat hotell- och restaurang- och hantverksprogrammet som hade lättast att få ett arbete.

73 procent av alla dem som hade gått ett yrkesinriktat program och hälften av dem som hade genomgått ett studieförberedande program arbetade minst en timme under mätveckan i mars 2006. Heltidsarbete var mycket vanligare bland männen.

Svårt att få "rätt" arbete ...

Drygt hälften av dem som hade gått ett yrkesinriktat program och hade arbete som huvudsaklig sysselsättning i mars 2006 hade ett arbete som var helt eller delvis inom "rätt" yrkesområde. Männen arbetade med det de är utbildade för i större utsträckning än kvinnorna, 59 respektive 47 procent.

... men nio av tio nöjda med sitt arbete

Nio av tio av dem som arbetade minst en timme under mätveckan var ganska eller mycket nöjda med det arbete de hade. Andelen som var mest tillfreds var kvinnorna som hade avgått från yrkesinriktade program. Inom denna grupp angav hälften att de var mycket nöjda med arbetet.

Utbildningsnivå mer än tillräcklig för arbetet

Av dem som arbetade i minst en timme under mätveckan anser en fjärdedel att det behövdes endast grundskoleutbildning för att klara av arbetet. Det var framförallt de som hade gått ett studieförberedande program som ansåg att det räckte med en grundskoleutbildning. En möjlig förklaring till detta kan vara att andelen som arbetade deltid var högre bland dem som hade gått ett studieförberedande program. Troligen var deras arbete i högre utsträckning ett extraarbete vid sidan av deras huvudsakliga sysselsättning.

Studier i brist på arbete

En av fyra hade någon gång efter avslutad gymnasieutbildning studerat därför att de inte fått något arbete. Andelen var något högre bland kvinnorna än bland männen. Det förelåg ingen större skillnad mellan avgångna från yrkesinriktade och de studieförberedande programmen. Däremot fanns det skillnader mellan inrikes och utrikes födda personer.

Kvinnor mer nöjda med skolan än män

En klar majoritet var nöjda med utbildningen de avslutade läsåret 2002/03. En knapp tredjedel var till och med mycket nöjda med utbildningen. Andelen nöjda var något högre bland kvinnorna än bland männen. Detta gällde oavsett gymnasieprogram eller bakgrund.

Endast G för studievägledarna

Nästan nio av tio uppgav att undervisningen och kursinnehåll i gymnasieskolan var bra. Tre av fyra tyckte att läromedel och studiemiljön var bra. Däremot tyckte bara varannan att studievägledningen var bra.


Fakta, definitioner och förklaringar om undersökningen:

Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som har genomförts vartannat år sedan 1996. Undersökningen är en uppföljning som sker tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Syftet med undersökningen är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som avgått från gymnasieskolan. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter.

Populationen omfattade de som avslutade gymnasieskolan läsåret 2002/03. Urvalsstorleken i 2006 års undersökning var 8 997 personer. Svarsfrekvensen i undersökningen var 60 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 
Skrivet av AndersL 5 dec 2006 12:53
Skriv ut Direktlänk
Avatar

AndersL

Ospec medlem

Det är nog ganska logiskt att yrkesförberedande utbildningar lättare leder till jobb, så borde det ligga till. Det vore intressant om de utförde samma undersökning på de som läst klart på högskola eller universitet. Hur många får "rätt jobb" efter sin utbildning?

--
Admin på Vi Mellan Jobben | www.alundgren.se
 

< [1]  >