VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Första kvartalet var 455.000 arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > Första kvartalet var 455.000 arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 maj 2010 20:26
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2010:
Fortsatt minskning i antalet sjuka utanför arbetskraften

Under första kvartalet 2010 var 3 976 000 personer i åldern 15-74 år i arbete. Det är en ökning jämfört med samma period förra året som förklaras av att 55 000 fler män var i arbete. Av befolkningen var 56,8 procent i arbete. Antalet personer som stod utanför arbetskraften på grund av sjukdom minskade med 62 000 personer, eller 13,9 procent, till 386 000 personer.

Befolkningen

Befolkningen i åldern 15-74 år uppgick under det första kvartalet 2010 till 7 001 000 personer – en ökning med 75 000 jämfört med förra året. Av befolkningen var 3 976 000 personer i arbete och 3 025 000 var personer ej i arbete.

Personer i arbete – fler män var i arbete

Under första kvartalet 2010 var 3 976 000 personer i åldern 15-74 år i arbete. Jämfört med första kvartalet 2009 är det en ökning med 61 000 personer som huvudsakligen beror av att 55 000 fler män var i arbete. Av personerna i arbete var 2 141 000 män och 1 835 000 kvinnor. Av befolkningen var 56,8 procent i arbete. Av männen var 60,5 procent i arbete (en ökning med 0,9 procentenheter) och av kvinnorna 53,0 procent (ingen säkerställd förändring).

Antalet sysselsatta, som innefattar gruppen personer i arbete samt sysselsatta frånvarande hela mätveckan, uppgick till 4 434 000 personer under första kvartalet 2010. Det är en minskning mot föregående år med 32 000 personer som förklaras av att 31 000 färre kvinnor var sysselsatta. Andelen sysselsatta i befolkningen (sysselsättningsgraden) minskade med 1,2 procentenheter till 63,3 procent. Andelen sysselsatta var bland männen 66,1 procent och bland kvinnorna 60,6 procent, en minskning med 0,7 respektive 1,5 procentenheter.

Personer ej i arbete – Drygt tre miljoner personer var ej i arbete

Gruppen personer ej i arbete består av undergrupperna sysselsatta som var frånvarande under hela mätveckan, arbetslösa samt personer ej i arbetskraften.

Under första kvartalet 2010 var 3 025 000 personer i åldern 15-74 år ej i arbete, vilket motsvarar 43,2 procent av befolkningen. Bland männen uppgick antalet personer ej i arbete till 1 399 000 personer och bland kvinnorna till 1 626 000 personer, vilket innebär att 39,5 procent av männen och 47,0 procent av kvinnorna var ej i arbete.

Sysselsatta frånvarande hela mätveckan – Minskande sjukfrånvaro

Under första kvartalet 2010 var 459 000 personer i åldern 15-74 år, eller 10,3 procent av de sysselsatta, frånvarande från arbetet under hela mätveckan. Jämfört med första kvartalet 2009 är det en minskning med 92 000 personer som framförallt förklaras av ett lägre semesteruttag. Det minskade semesteruttaget kan i sin tur förklaras av skillnader i 2009 och 2010 års kalender.

Av de sysselsatta var 102 000 personer i åldern 15-74 år frånvarande på grund av sjukdom. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det minskning med 18 000 personer, eller 14,7 procent. Andelen sjukfrånvarande minskade bland de sysselsatta med 0,4 procentenheter till 2,3 procent. Andelen var högre bland kvinnor (2,8 procent) än bland män (1,8 procent). Av de personer som var frånvarande hela veckan på grund av sjukdom hade 42 000 personer varit frånvarande 1-2 veckor, medan 15 000 personer hade varit sjukfrånvarande 52 veckor eller mer. Det är en minskning med 8 000 respektive 6 000 personer.

Arbetslösa – Hälften hade varit i arbete under det senaste året

Under första kvartalet 2010 var 455 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket motsvarar en ökning med 74 000 personer jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det innebär att det relativa arbetslöshetstalet var 9,3 procent, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter. Bland män var arbetslösheten 9,6 procent och bland kvinnor 9,0 procent. Arbetslösheten steg framförallt bland ungdomar i åldern 15-24 år. Detta förklaras till stor del av att antalet heltidsstuderande ungdomar ökade med 24 000 personer till 88 000. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 164 000 personer.

Bland dem som var arbetslösa under första kvartalet 2010 hade 51 procent varit i arbete under det senaste året medan 22 procent aldrig arbetat tidigare. Motsvarande andelar bland ungdomar var 41 respektive 46 procent.

Personer ej i arbetskraften – färre sjuka utanför arbetskraften

Gruppen ej i arbetskraften innefattar personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa, och utgörs framförallt av heltidsstuderande som inte sökt eller kunnat ta ett arbete, pensionärer och sjuka (inklusive förtidspensionärer av hälsoskäl). Under första kvartalet 2010 uppgick antalet personer ej i arbetskraften till 2 112 000 personer i åldern 15-74 år. Jämfört med första kvartalet 2009 är det en ökning med 32 000 personer. Det innebär att 30,2 procent av befolkningen var utanför arbetskraften. Andelen utanför arbetskraften minskade bland männen med 0,5 procentenheter till 26,9 procent medan andelen bland kvinnorna ökade med 0,8 procentenheter till 33,5 procent.

Antalet heltidsstuderande, som inte sökt eller kunnat ta ett arbete, ökade jämfört med första kvartalet 2009 med 4,2 procent och uppgick under första kvartalet 2010 till 699 000 personer. Antalet pensionärer ökade med 6,1 procent till 816 000 personer. Antalet sjuka utanför arbetskraften minskade med 62 000 personer, eller 13,9 procent, till 386 000.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >