VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten 8,2 procent i januari

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten 8,2 procent i januari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 2 av 2.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 feb 2011 10:22
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2011:
Nedgång i antalet sysselsatta återhämtad

I januari 2011 var 4 546 000 personer i åldern 15–74 år sysselsatta. Det är 136 000 fler än i januari 2010. Arbetslösheten uppgick till 8,2 procent ej säsongrensat, och 7,9 procent säsongrensat. Arbetade timmar ökade med 3,5 procent jämfört med januari föregående år.

Det säsongrensade antalet sysselsatta är denna månad på samma nivå som hösten 2008, då försämringen på arbetsmarknaden inleddes. De senaste årens nedgång i antalet sysselsatta är därmed återhämtad. Andelen sysselsatta av befolkningen är däremot på en lägre nivå än 2008.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Sysselsättningen fortsätter att visa en uppåtgående trend för både män och kvinnor. Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år steg säsongrensat till 4 622 000 personer, varav 2 446 000 var män och 2 176 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden, d.v.s. den sysselsatta andelen av befolkningen, uppgick till 65,5 procent säsongrensat och uppvisar en positiv trend för såväl män som kvinnor.

Arbetslösheten visar liksom föregående månader en nedåtgående trend bland både män och kvinnor. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 395 000 personer, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,9 procent av arbetskraften. Bland männen var det säsongrensade arbetslöshetstalet 8,0 procent och bland kvinnorna 7,8 procent.

Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 017 000 personer enligt säsongrensade data och ökade i högre takt än föregående månader. Andelen i befolkningen i åldern 15-74 år som tillhör arbetskraften, d.v.s. arbetskraftstalet, uppgick till 71,1 procent. För både män och kvinnor är trenden för arbetskraftstalet uppåtgående.

Förändringar jämfört med januari 2010 - Originaldata 1)
136 000 fler sysselsatta

Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgick i januari 2011 till 4 546 000. Jämfört med januari 2010 är det en ökning med 136 000 personer, varav 85 000 var män och 51 000 var kvinnor.

Sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år uppgick denna månad till 64,5 procent, 67,4 procent för män och 61,4 procent för kvinnor. Jämfört med januari 2010 är det en uppgång med 1,8 procentenheter för männen och 1,0 procentenheter för kvinnorna.

Antalet fast och tidsbegränsat anställda ökade i januari med 91 000 respektive 65 000 jämfört med januari 2010. Ökningen av fast anställda bestod till största delen av män.

Det var främst anställda inom privat sektor som ökade i antal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade antalet anställda inom denna sektor med 85 000 män och 51 000 kvinnor.

Arbetade timmar ökade 3,5 procent

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 141,2 miljoner i januari 2011. Med hänsyn tagen till kalenderskillnader ökade antalet arbetade timmar med 3,5 procent jämfört med januari 2010.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner av personer som är folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet övertidstimmar uppgick i januari till 4,4 miljoner i genomsnitt per vecka. Antalet övertidstimmar som utfördes mot ersättning ökade med 424 000 jämfört med januari 2010, medan övertidstimmar utan ersättning minskade med 160 000.

Långtidsarbetslösheten minskar

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick i januari till 408 000 personer, vilket är en minskning med 44 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det relativa arbetslöshetstalet för personer i åldern 15-74 år uppgick denna månad till 8,2 procent, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med januari 2010. Bland män var arbetslöshetstalet 8,4 procent och bland kvinnor 8,0 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 148 000, varav mer än hälften var heltidsstuderande. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 24,6 procent vilket är en minskning med 5,4 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år.

I januari var 122 000 långtidsarbetslösa, dvs. hade sökt arbete i mer än 6 månader. Det är en minskning med 23 000 personer jämfört med januari föregående år.

Ej i arbetskraften

Antalet personer som inte ingår i arbetskraften uppgick i januari 2011 till 2 099 000 i åldern 15–74 år, varav 942 000 var män och 1 157 000 var kvinnor. Bland männen är det en minskning med 29 000 jämfört med januari 2010.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet och uppgick i januari 2011 till 20,2 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 505 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 
Skrivet av Dettan 24 feb 2011 06:20
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Dettan

Arbetssökande

Jag hoppas att dessa siffror stämmer. De brukar aldrig göra det eftersom det ofta gömmer sig många sorters sysselsättningar bakom dessa siffror. Sysselsättningar som jag inte räknar till ett "riktigt arbete" och jag tycker ärligt inte att sådana former av sysselsättningar ska ingå, utan enbart rena anställningar.

Vi kan ta t.ex. studier och praktik där man vid det sistnämnda har aktivitetsstöd. Praktikplatser leder väldigt sällan till anställning. Jag tycker helt enkelt inte att denna typ av sysselsättning ska ingå i sysselsättning siffrorna eftersom de sällan är en långsiktig lösning för personer.

Just nu tycker jag att det har börjat lätta upp något på arbetsmarknaden och det finns många intressanta arbeten för mig att söka.

Dessvärre så är det ofta så att de som är utförsäkrade och får allehanda bidrag(arbetsgivaren får bidrag) får jobben, främst när de finns inom privat sektor.

När jag blev arbetsökande så hade jag ett pågående villkor hos A-kassan, samt ett nytt villkor som väntade. Jag har idag varit arbetslös i 11 månader och har ca. 250 dagar kvar på det nya villkoret och jag får ingen som helst hjälp från AF. Jag får inte ens en tid hos min arbetsförmedlare längre.

Blev lite off topic, hoppas det är ok.

Vad jag ville säga är att jag vill kunna se separata siffror på 1. Antalet anställda, 2. Antal ute i garantierna, såsom praktik samt 3. Studerande.

Man luras lätt av dessa siffror och man ska inte glömma att även de som är ute i praktik söker jobb.

Dette
Uppdaterat: 24 feb 2011 06:25  

< [1]  >