VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetskraftsundersökningen i december 2006

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetskraftsundersökningen i december 2006

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 jan 2007 00:24
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB har genomfört en arbetskraftsundersökning för december 2006 med följande resultat:

Ännu en månad med fler sysselsatta och färre arbetslösa

December 2006 var åttonde månaden i rad med stark ökning av sysselsättningen, antalet sysselsatta ökade med 81 000 personer jämfört med december 2005. Liksom tidigare under året sker ökningen i den privata sektorn och gäller främst män. Arbetslösheten fortsatte att minska, både antalet och andelen arbetslösa sjönk. Antalet arbetslösa minskade med 33 000 till 211 000, vilket motsvarar 4,6 procent av arbetskraften.

Regeringen har för avsikt att upphäva regeringsbeslutet från 1986 om definition av begrepp i arbetskraftsundersökningarna så snart det kan ske. Ett beslut om upphävande har ännu inte fattats. SCB fortsätter att redovisa arbetslösheten som tidigare.

Antalet sysselsatta var i december 4 345 000 personer, ökningen var 81 000 jämfört med december 2005. Ökningen är statistiskt säkerställd bara för män. Både fast anställda och tidsbegränsat anställda ökade. Sysselsättningen ökade främst inom utbildning och forskning, samt byggverksamhet. Sysselsättningsökningen har pågått sedan andra halvåret 2005.
Andelen sysselsatta av befolkningen (sysselsättningsintensiteten) visar en statistiskt säkerställd ökning för män, andelen var 76,6 procent. Av de sysselsatta var 44 000 (±8 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Befolkningen 16-64 år visar en fortsatt stark ökning, i december med 60 000 personer jämfört med december 2005. Drygt halva ökningen består av ungdomar 16-24 år. Arbetskraften ökade med 49 000 personer, liksom i befolkningen är det ungdomar som ökar mest. Särskilt (unga) män ökade i arbetskraften, det var också de som ökade sin sysselsättning.

Deltagande i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. I december ökade antalet personer i sådana program med 19 200 jämfört med december 2005. Ökningen faller i sin helhet på plusjobben, det program som infördes i januari 2006.

Arbetade timmar ökade bland anställda
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 129,6 (±1,6) miljoner per vecka. Förändringen av det faktiska antalet arbetade timmar låg inom den statistiska felmarginalen. Med hänsyn tagen till helgdagar, semesteruttag och annan ledighet, samt arbetstidens förläggning var den kalenderkorrigerade ökningen av antalet arbetade timmar 3,6 procent.

Anställda arbetade 113,6 miljoner timmar per vecka, en ökning med 2,3 procent jämfört med december 2005. Övertidsuttaget ökade med 0,3 miljoner timmar. Av de arbetade timmarna utfördes 1,5 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten 4,6 procent
Både antalet och andelen arbetslösa minskade. Antalet arbetslösa var 211 000 personer, en nedgång med 33 000 jämfört med december 2005. Andelen arbetslösa var 4,6 procent av arbetskraften, jämfört med 5,4 procent i december 2005. För ungdomar 16-24 år var arbetslösheten även denna månad hög, 10,6 procent. Antalet sysselsatta ungdomar ökade i ungefär samma takt som antalet ungdomar i arbetskraften, vilket innebar att antalet arbetslösa ungdomar inte förändrades.
För inrikes födda var arbetslösheten 3,7 procent, en minskning från 4,5 procent i december 2005. Bland utrikes födda var arbetslösheten 10,5 procent, förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen.

Enligt statistik från AMS deltog i slutet av december 120 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadsprogram, en minskning med närmare 6 000 på ett år.

Latent arbetssökande
De latent arbetssökande var 176 000 (±16 000) personer, jämfört med 200 000 i december 2005. Av dessa var 74 000 (±10 000) heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete, en minskning med 15 000. I internationell statistik förs de till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften.

Länk: Arbetskraftsundersökningen i december 2006 - Statistik från SCB

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >