VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten upp till 7,1 procent i december

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten upp till 7,1 procent i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 jan 2012 10:43
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2011:
Arbetslösheten minskar inte längre

I december 2011 var 4 621 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 68 000 jämfört med december 2010. Antalet arbetslösa uppgick till 353 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,8 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt svag sysselsättningsökning och en arbetslöshet som inte längre minskar.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta till 4 663 000 i december 2011 och trenden är fortsatt svagt positiv. Av de sysselsatta var 2 446 000 män och 2 217 000 kvinnor. Det innebär att den positiva trenden för männen har planat ut, medan den för kvinnorna fortfarande är positiv. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,7 procent.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 376 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,5 procent. För männen var arbetslösheten 7,6 procent och för kvinnorna var den 7,3 procent. Den nedåtgående trenden som har observerats under en längre tid har nu helt stannat av. Detta gäller för såväl antalet som andelen arbetslösa samt för män som för kvinnor.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 5 039 000 i december 2011. Det innebär att trenden fortsätter vara positiv vilket till största delen förklaras av kvinnorna. Det relativa arbetskraftstalet var 71,0 procent.

Förändringar jämfört med december 2010 – Originaldata 1)
Antalet sysselsatta ökade främst bland kvinnorna

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i december 2011 till 4 621 000. Det är en ökning med 68 000 personer jämfört med samma månad föregående år, varav 57 000 var kvinnor.

I december 2011 var 65,1 procent av befolkningen sysselsatta. Jämfört med samma månad 2010 är det inte någon statistisk säkerställd förändring. Sysselsättningsgraden var 67,6 procent för männen och 62,7 procent för kvinnorna. För kvinnorna innebär det en ökning med 1,3 procentenheter.

Antalet anställda ökade med 65 000 jämfört med samma månad förra året och skedde nästan uteslutande inom den privata sektorn. Antalet personer med en tidsbegränsad anställning ökade med 39 000 och uppgick till 649 000. Ökningen av de tidsbegränsat anställda var uteslutande bland kvinnorna.

Antalet personer som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade med 87 000, varav 71 000 var kvinnor. Det innebär att 3 555 000 personer var heltidssysselsatta i december 2011.

Antalet arbetade timmar ökade med 2,8 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2011 i genomsnitt till 139,0 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2011 och 2010 motsvarar det en ökning med 2,8 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ingen minskning av arbetslösheten för andra månaden i rad

I december 2011 var 353 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det var andra månaden i rad som antalet och andelen arbetslösa inte visade på en statistiskt säkerställd minskning jämfört med samma månad året innan. I åldersgruppen 55-64 minskade däremot antalet arbetslösa med 15 000 personer.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 125 000 arbetslösa, vilket ger en ungdomsarbetslöshet på 20,8 procent. Av dessa studerade 55 000, eller 44 procent, på heltid.

Personer utanför arbetskraften – fler kvinnor än män

I december 2011 var 2 120 000 personer i åldern 15-74 år, eller 29,9 procent av befolkningen, utanför arbetskraften. Av dessa var 973 000 män och 1 146 000 kvinnor. Antalet pensionärer ökade med 40 000 jämfört med december 2010.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet – 473 000 heltidsarbeten

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2011 uppgick det till 18,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 473 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >