VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten låg på 7,7 procent i mars

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten låg på 7,7 procent i mars

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 apr 2012 22:16
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mars 2012:
Ökad sysselsättning bland kvinnorna

I mars 2012 var 4 643 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 78 000 varav 74 000 kvinnor. Antalet arbetslösa var 389 000 och motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,3 procent jämfört med mars 2011. Säsongrensade data visar på en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet bland kvinnorna.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 691 000 i mars 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,0 procent. Sysselsättningsgraden bland männen var 68,1 och motsvarande för kvinnorna var 63,9 procent. Säsongrensade data visar på en sysselsättningsökning bland kvinnorna, både vad gäller antal och andel. Bland männen är däremot andelen sysselsatta minskande.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Bland männen var arbetslösheten 7,7 procent och bland kvinnorna 6,9 procent. Arbetslösheten är något ökande för männen medan den för kvinnorna är något minskande.

Antalet personer i arbetskraften var 5 062 000 enligt säsongrensade data. Det ger ett relativt arbetskraftstal på 71,3 procent.

Förändringar jämfört med mars 2011 – Originaldata 1)
Antalet sysselsatta ökade

I mars 2012 var 4 643 000 personer sysselsatta i åldern 15-74 år. Jämfört med samma period året innan är det 78 000 fler och ökningen förklaras av att 74 000 fler kvinnor var sysselsatta.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 65,4 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,2 procent och bland kvinnor ökade den med 1,7 procentenheter till 63,5 procent.

Jämfört med mars förra året ökade antalet anställda med 52 000 till 4 135 000.

Ökning av arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2012 till i genomsnitt 154,9 miljoner. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2012 och 2011 motsvarar det en ökning med 2,3 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. Av de arbetade timmarna utförde männen 88,4 miljoner och kvinnorna 66,5 miljoner. Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

I mars ökade antalet frånvarotimmar på grund av sjukdom med i genomsnitt 955 000 timmar per vecka, vilket till största del förklaras av ett ökat antal sjukfrånvarotimmar bland kvinnorna.

Kvinnornas arbetslöshet minskade

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 389 000 i mars 2012. Det är 7,7 procent av arbetskraften. Av männen var 213 000 arbetslösa vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 26 000 till 176 000. Det innebär att arbetslösheten bland kvinnorna sjönk med 1,3 procentenheter till 7,3 procent.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 161 000 arbetslösa vilket motsvarar en arbetslöshet på 25,5 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 86 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i mars 2012 var 2 069 000 vilket motsvarar 29,1 procent av befolkningen. Antalet pensionärer i gruppen ökade med 39 000 medan antalet personer som betraktade sig som sjuka minskade med 44 000 jämfört med samma period förra året.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2012 uppgick det till 19,1 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 478 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >