VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten gick upp till 8,1 procent i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten gick upp till 8,1 procent i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 jun 2012 12:06
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2012:
Fortsatt stabilitet på arbetsmarknaden

I maj 2012 var 4 629 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa var 410 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 145,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen och att arbetslösheten inte minskar.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 657 000 i maj 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,5 procent. Sysselsättningsgraden bland männen var 68,2 och motsvarande för kvinnorna var 62,8 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 392 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. Bland männen var 8,0 procent arbetslösa och motsvarande bland kvinnorna var 7,5 procent. Data visar inte någon nedåtgående trend av arbetslösa.

Antalet personer i arbetskraften var 5 049 000 enligt säsongrensade data. Det ger ett relativt arbetskraftstal på 71,0 procent.

Förändringar jämfört med maj 2011 – Originaldata 1)
Antalet fast anställda ökade

I maj 2012 var 4 629 000 personer sysselsatta i åldern 15-74 år. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,1 procent. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring, i varken antal eller andel, jämfört med samma period förra året. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,8 procent och bland kvinnorna 62,4 procent.

Jämfört med maj 2011 ökade antalet fast anställda med 53 000 till 3 493 000. Antalet fast anställda män uppgick till 1 776 000 och antalet fast anställda kvinnor ökade med 37 000 till 1 717 000.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2012 till i genomsnitt 145,0 miljoner per vecka, varav män arbetade 82,5 och kvinnor 62,5 miljoner timmar. Det är inte någon säkerställd skillnad jämfört med samma period föregående år efter att hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 8,1 procent

I maj 2012 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 410 000 varav 224 000 var män och 186 000 var kvinnor. Det innebär att arbetslösheten var 8,1 procent, bland männen var den 8,4 och bland kvinnorna 7,8 procent. Jämfört med maj 2011 är det inte någon statistiskt säkerställd förändring, av varken antalet eller andelen arbetslösa, för såväl män som kvinnor.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 176 000 arbetslösa vilket motsvarar en arbetslöshet på 28,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 107 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften var 2 069 000 i maj 2012 vilket motsvarar 29,1 procent av befolkningen. Antalet pensionärer ökade med 43 000 medan antalet personer som ansåg sig vara sjuka minskade med 31 000 jämfört med samma period förra året.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2012 uppgick det till 19,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 488 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >