VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,2 procent var arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,2 procent var arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 sep 2012 11:33
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2012:
Arbetslösheten 7,2 procent

I augusti 2012 var 4 738 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa var 366 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 125,1 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt att arbetslösheten tenderar att öka bland männen.

Resultat för AKU augusti 2012 och förändringar på ett års sikt bör användas med viss försiktighet då tolkningen av sommarmånaderna oftast är svårare än för övriga månader, samt att referensperioden skiljer sig åt jämfört med augusti 2011.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 671 000 i augusti 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,6 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,3 procent och för kvinnorna 62,9 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt uppåtgående trend av antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 396 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. Av männen var 8,2 procent arbetslösa och motsvarande bland kvinnorna var 7,4 procent. Trenden visar på en svag ökning av arbetslösheten, vilken uteslutande beror på utvecklingen bland männen.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 067 000 i augusti 2012, vilket motsvarar 71,2 procent av befolkningen. Utvecklingen för antalet personer i arbetskraften är fortsatt positiv.

Förändringar jämfört med augusti 2011 – Originaldata 1)

Ingen ökning av sysselsättningen

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 738 000 i augusti 2012. Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år var 66,6 procent. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring i vare sig antal eller andel, jämfört med samma period förra året. Bland männen var sysselsättningsgraden 69,4 procent och bland kvinnorna 63,6 procent.

Antalet personer i arbete minskade med 67 000 jämfört med augusti 2011 till 3 360 000. Minskningen kan förklaras av ökat semesteruttag i augusti 2012 jämfört med augusti 2011 och även av att referensveckornas placering skiljer sig något åt mellan åren.

Fast anställda ökade med 42 000 till 3 500 000 jämfört med augusti 2011.

Antalet arbetade timmar 125,1 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2012 till i genomsnitt 125,1 miljoner per vecka. Det är en minskning med 3,2 miljoner timmar jämfört med samma period föregående år, bland annat beroende på att antalet personer i arbete har minskat. När hänsyn tagits till skillnader i bland annat semesteruttag är det dock inte någon statistiskt säkerställd skillnad.

1,5 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ökning av arbetslösheten

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 366 000 i augusti 2012. Av dessa var 202 000 män och 164 000 kvinnor. Arbetslösheten var 7,2 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland männen var 7,5 procent arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnorna var 6,8 procent.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 139 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet för denna grupp på 21,0 procent.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 014 000 i augusti 2012. Det motsvarar 28,3 procent av befolkningen. Antalet personer som ansåg sig vara sjuka var 333 000 och antalet pensionärer var 901 000, en ökning med 37 000 pensionärer jämfört med augusti 2011.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2012 uppgick det till 19,2 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 480 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >