VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,5 procent i november

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,5 procent i november

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 dec 2012 14:35
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) november 2012:
Arbetslösheten ökade till 7,5 procent

I november 2012 var 4 644 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Tidsbegränsat anställda minskade med 47 000 personer jämfört med november 2011. Andelen arbetslösa var 7,5 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,4 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar att ökningen av antalet sysselsatta i princip har stannat av samt att antalet arbetslösa fortsätter att öka.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 669 000 i november 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,5 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,3 procent och för kvinnorna var den 62,7 procent. Säsongrensade data visar att ökningen av antalet sysselsatta i stort sett har stannat av.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 412 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,1 procent. Av männen var 8,3 procent arbetslösa och motsvarande för kvinnorna var 7,9 procent. Utvecklingen för både antalet och andelen arbetslösa visar på en fortsatt uppåtgående trend.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 081 000 i november 2012 vilket motsvarar 71,3 procent av befolkningen. Säsongrensade data visar att antalet personer i arbetskraften fortsatte att öka.

Förändringar jämfört med november 2011 – Originaldata 1)
Antalet tidsbegränsat anställda män minskade

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 644 000 i november 2012. Det motsvarar en sysselsättningsgrad för befolkningen 15-74 år på 65,1 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,1 procent och bland kvinnorna 62,1 procent.

Tidsbegränsat anställda minskade med 47 000 till 626 000 personer i november 2012 jämfört med samma period förra året. Bland männen minskade antalet tidsbegränsat anställda med 29 000 till 272 000 personer.

I november 2012 ökade antalet undersysselsatta med 32 000 till 323 000 personer. Bland männen ökade antalet undersysselsatta med 24 000 till 140 000.

Antalet arbetade timmar var 157,4 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2012 till i genomsnitt 157,4 miljoner per vecka. Kalenderkorrigerad data visar att antalet arbetade timmar per vecka minskade med 1,3 procent jämfört med november 2011.

1,8 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten ökade med 0,8 procentenheter

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 376 000 i november 2012, en ökning med 42 000 personer jämfört med samma period föregående år. Bland männen ökade antalet arbetslösa med 27 000 till 206 000 personer jämfört med november 2011. Av de arbetslösa var 170 000 kvinnor.

Arbetslösheten uppgick i november 2012 till 7,5 procent av arbetskraften. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma månad 2011. Bland männen ökade arbetslösheten med 0,9 procentenheter till 7,7 procent och för kvinnorna var arbetslösheten 7,2 procent.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 131 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet för denna grupp på 22,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 59 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 111 000 i november 2012, vilket motsvarar 29,6 procent av befolkningen. Antalet personer som ansåg sig vara sjuka var 314 000, en minskning med 28 000 jämfört med samma period 2011.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2012 uppgick det till 19,7 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 493 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >