VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,5 procent var arbetslösa i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,5 procent var arbetslösa i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 13 mar 2014 19:58
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2014:
Antalet arbetade timmar ökade

I februari 2014 var 4 648 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 51 000. Antalet arbetslösa uppgick till 433 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 154,9 miljoner per vecka, en ökning med 3,3 miljoner. För säsongrensade data visar trenden på relativt små förändringar för sysselsättningen och arbetslösheten.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 727 000 i februari 2014, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Av männen var 68,3 procent sysselsatta och för kvinnorna var motsvarande siffra 63,2 procent. Trenden visar på små förändringar för både antalet och andelen sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 144,7 miljoner timmar per vecka. Trenden visar på små förändringar i antalet arbetade timmar.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 419 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,1 procent. Arbetslösheten för män var 8,4 procent och för kvinnor 7,9 procent. Trenden visar på små förändringar för andelen arbetslösa, medan trenden för antalet arbetslösa är ökande.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 145 000 i februari 2014. Andelen personer i arbetskraften var 71,6 procent. Motsvarande tal för männen var 74,6 procent och för kvinnorna 68,6 procent. Säsongrensade data visar på små förändringar för antalet personer i arbetskraften.

Förändringar jämfört med februari 2013 – Originaldata 1)
Antalet anställda ökade med 57 000

I februari 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 648 000, en ökning med 51 000. Antalet sysselsatta män var 2 447 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 201 000.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 64,7 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. För kvinnorna var sysselsättningsgraden 62,0 procent och motsvarande tal för männen var 67,3 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15-24 år uppgick till 465 000, vilket är en ökning med 27 000 jämfört med februari 2013. Sysselsättningsgraden ökade med 2,7 procentenheter och uppgick till 38,4 procent. Ökningen skedde främst bland unga män för såväl antalet som för andelen sysselsatta.

I februari 2014 uppgick antalet anställda till 4 163 000, en ökning med 57 000. Det kan främst förklaras av antalet tidsbegränsat anställda män som ökade med 32 000 till 300 000.

Arbetade timmar ökade med 3,3 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar ökade med 3,3 miljoner jämfört med februari 2013 och uppgick i genomsnitt till 154,9 miljoner per vecka. Det motsvarar en ökning med 2,2 procent. Den relativt kraftiga ökningen kan främst förklaras av fler sysselsatta, fler heltidsarbetande och att antalet frånvarotimmar i huvudsysslan på grund av sjukdom har minskat jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med februari 2013 minskade antalet frånvarotimmar i huvudsysslan på grund av sjukdom med 1,5 miljoner timmar, eller 18,2 procent. Minskningen kan främst förklaras av att antalet frånvarotimmar på grund av sjukdom var ovanligt högt i februari 2013. Det är huvudsakligen för kortare frånvaroperioder som varar en vecka, som minskningen har skett.

Av det totala antalet arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 8,5 procent

I februari 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 433 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Antalet arbetslösa män var 236 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 196 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 8,8 procent och för kvinnorna 8,2 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 162 000 arbetslösa och av dessa var 88 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 25,8 procent av arbetskraften.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i februari 2014 till 2 105 000, vilket motsvarar 29,3 procent av befolkningen. Antalet heltidsstuderande minskade med 40 000 och uppgick till 648 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,8 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 520 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >