VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I mars var 8,6 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I mars var 8,6 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 apr 2014 13:00
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mars 2014:
Anställda ökade med 74 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 701 000 i mars 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 personer jämfört med mars 2013. Antalet arbetslösa var 440 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 4,0 procent och uppgick i genomsnitt till 158,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet sysselsatta och en arbetslöshet som var 8,1 procent.


Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 141 000, en ökning med 51 000. Det motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,5 procent. Bland männen uppgick det relativa arbetskraftstalet till 74,2 procent och bland kvinnorna till 68,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en positiv utveckling av antalet personer i arbetskraften. I mars 2014 uppgick de till 5 153 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,7 procent.

Fler sysselsatta

I mars 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 701 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 personer jämfört med mars 2013 varav 36 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,4 procent, bland männen var den 67,6 procent och bland kvinnorna 63,1 procent.

På kort sikt visar säsongrensade och utjämnade data på en svag ökning av antalet sysselsatta. Däremot uppvisar sysselsättningsgraden inga förändringar under de senaste månaderna. I mars uppgick antalet sysselsatta till 4 735 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,9 procent.

Antalet anställda ökade

I mars 2014 uppgick antalet anställda till 4 200 000, icke säsongrensat. Jämfört med mars 2013 är det en ökning med 74 000 varav 64 000 var tidsbegränsat anställda.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en positiv utveckling av antalet anställda, en utveckling som pågått sedan slutet av 2012. Dock har ökningstakten bromsat in något de senaste månaderna.

Arbetade timmar ökade

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2014 till i genomsnitt 158,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Av dessa arbetade männen 89,8 miljoner timmar och kvinnorna 68,5 miljoner timmar. När hänsyn tagits till skillnader i helger och andra ledigheter (påsken inföll 2013 i mars, men infaller 2014 i april) är det en ökning på 4,0 procent jämfört med mars 2013.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar och uppgick i mars i genomsnitt till 144,8 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I mars 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 440 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetslösa män var 238 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 202 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 8,8 procent och för kvinnorna 8,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 171 000 arbetslösa och av dessa var 109 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 26,9 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet och andelen arbetslösa i åldern 15-74 år, en ökning som förklaras av männen. Antalet arbetslösa uppgick i mars 2014 till 418 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var den 23,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,4 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 510 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 86,1 procent i mars 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,8 procent och bland kvinnorna 83,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar inte på några förändringar av arbetskraftstalet som i mars uppgick till 85,9 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år uppgick, icke säsongrensat, till 79,7 procent i mars 2014. Bland männen var 81,8 procent sysselsatta och bland kvinnorna 77,5 procent. På kort sikt visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av sysselsättningsgraden och i mars 2014 uppgick den till 79,7 procent.

I mars var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 7,4 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,9 och för kvinnorna 6,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar i arbetslösheten, dock är den något ökande för männen. I mars uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,2 procent.


Mars 2014, 15-74 år (förändring mot mars 2013), icke säsongrensade data
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 51 000 till 5 141 000
- Sysselsatta ökade med 58 000 till 4 701 000
- Antalet anställda ökade med 74 000 till 4 200 000
- Arbetade timmar ökade med 4,0 procent till 158,3 miljoner timmar per vecka
- Arbetslösheten var 8,6 procent (enligt säsongrensade utjämnade data 8,1 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >