VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Förändringar i arbetsförmedlingarnas planering

Forum > Allmänt > Nyheter > Förändringar i arbetsförmedlingarnas planering

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 27 apr 2007 14:35
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

Enligt AMS innebär regeringens införande av jobb- och utvecklingsgarantin att de tvingas till sådan förändringar i arbetsförmedlingarnas planering som innebär stora försämringar av aktivitetsstödet.

Regeringen har i vårpropositionen klarlagt de ekonomiska förutsättningarna för arbetsförmedlingarnas verksamhet för resten av 2007. Den nya insatsen Jobb- och utvecklingsgarantin som ska ersätta dagens Aktivitetsgaranti, men vänder sig till en större målgrupp, ska starta den 2 juli. Inga nya resurser till aktivitetsstöd (försörjningsstöd) för de arbetslösa som ska kunna delta i garantin under andra halvåret 2007 tillförs i vårpropositionen. Därför måste en stor del av de befintliga resurserna användas.

- Jobb- och utvecklingsgarantin har en tydlig inriktning mot arbete och hög aktivitet både från deltagaren och Arbetsförmedlingen. Vi arbetar nu med att planera innehåll och utformning av den nya insatsen. För att säkerställa att vi har tillräckligt med resurser för deltagarnas försörjning när jobb- och utvecklingsgarantin startar måste vi tydligt prioritera vilka programinsatser som ska genomföras under resten av året, säger AMS generaldirektör Bo Bylund.

- En stor del av de resurser AMS har för aktivitetsstöd för 2007, dvs programdeltagarnas försörjning, kommer att behövas inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Därför gör vi nu en omfördelning av resurserna för programverksamheten. Minst neddragning sker på arbetsmarknadsutbildningen som tydligt bara ska användas för att klara flaskhals- och bristsituationer, säger AMS generaldirektör Bo Bylund.

Förändringarna i planeringen av fördelningen av resurserna är följande:
- De beslut som redan fattats om program ska fullföljas.
- Arbetsmarknadsutbildningen prioriteras och ska än tydligare användas för att klara flaskhals- och bristsituationer. Under resten av 2007 ska motsvarande 2/3 av planeringen genomföras.
- Start av näringsverksamhet prioriteras i den meningen att under resten av 2007 får högst 1/4 av varje läns senast registrerade planering genomföras.
- För deltagare i aktivitetsgarantin kan beslut fattas inom alla program.
- I övrigt får inga nya beslut om aktivitetsstöd fattas.

Källa: Arbetsmarknadsverket, AMS

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >