VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Fler lediga jobb och färre nya arbetssökande enligt AMS

Forum > Allmänt > Nyheter > Fler lediga jobb och färre nya arbetssökande enligt AMS

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 10 maj 2007 11:59
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

Arbetsmarknadsläget i april 2007:

Fler lediga jobb och färre nya arbetssökande på Arbetsförmedlingen

Den starka arbetsmarknaden visar sig nu tydligt även i minskningen av nya arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I april anmälde sig 30 000 nya arbetssökande, vilket är 7 000 färre än förra året. Det bidrog också till att arbetslösheten gick ned till 3,7 procent. Samtidigt fortsatte antalet nya lediga jobb att öka, och uppgick under månaden till 77 000. Vidare minskade antalet varsel till 2 000, den lägsta aprilsiffran på sju år.

- Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden håller i sig. De lediga platserna blir fler och antalet nya arbetssökande på Arbetsförmedlingen minskar. Cirka 20 000 färre nya arbetssökande anmälde sig på Arbetsförmedlingen i april i år, jämfört med för två år sedan. Det är den lägsta aprilsiffran sedan nuvarande statistik infördes 1992, säger AMS generaldirektör Bo Bylund.

- Det är särskilt glädjande att den goda utvecklingen rör så stora delar av arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper och i alla län. Samtidigt har antalet personer som varit arbetslösa länge minskat, säger Bo Bylund.

Siffrorna för arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som fick arbete under perioden januari till april 2007
Fördelning på sökandekategorierAntal
Totalt237 500
Därav:
- ombytessökande92 700
- arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd144 800
- - därav öppet arbetslösa121 900
- - därav i program med aktivitetsstöd22 900

Siffrorna över från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd till arbete
Olika grupperAntal
Totalt144 800
Därav:
- arbete utan stöd131 100
- män78 200
- kvinnor66 600
- långtidsinskrivna8 400
- sökande med funktionshinder13 400
- utrikes födda28 000
- ungdomar33 800
- långtidsarbetslösa ungdomar4 900
- 55 år och äldre16 300


Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av april 2007

- 77 000 nya lediga jobb på Arbetsförmedlingen
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka kraftigt. Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick i april till 77 000, vilket är 31 000 fler än för ett år sedan. Jämfört med för ett år sedan är det stora uppgångar inom uppdragssektorn och handeln och något färre platser inom transport- och byggnadsverksamheten. 12 000 av de nya platserna i april var ferieplatser, vilket innebär en ökning med 4 000 jämfört med ett år tidigare. Hittills i år har närmare 68 000 ferieplatser anmälts till Arbetsförmedlingen, vilket är 11 000 fler än under motsvarande period förra året.
- Något färre varslade
Under april varslades 2 000 personer om uppsägning, det lägsta antalet varslade en aprilmånad sedan år 2000. I april förra året varslades 2 700 personer. Bland annat har varslen inom uppdragsverksamheten minskat markant.
- Fler arbetssökande får jobb
Antalet övergångar från Arbetsförmedlingen till arbete har ökat något. Under april har 62 000 av samtliga inskrivna övergått till någon form av arbete, vilket är 2 000 fler än för ett år sedan.
- Färre nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen
Antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen under april månad var knappt 30 000 personer. Det är 7 000 färre än i april 2006 då antalet nyinskrivna var 37 000, och 20 000 färre än samma månad 2005 då 50 000 personer skrev in sig på Arbetsförmedlingen. Årets aprilsiffra är den lägsta sedan nuvarande statistik infördes 1992.
- Arbetslösheten minskar i alla åldersgrupper
3,7 procent av arbetskraften, eller 166 000 personer, var anmälda arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av april månad. Det innebär en minskning med 0,8 procentenheter, eller 38 000 personer, jämfört med april 2006. Nedgången berör alla län och i stort sett alla grupper på arbetsmarknaden.
Det är fortfarande männens arbetslöshet som går ned snabbast, och antalet män som är arbetslösa har på ett år minskat med 26 000. Antalet arbetslösa kvinnor har gått ned med knappt 13 000 personer. Fortfarande är det dock fler män än kvinnor som är arbetslösa – i april 90 000 män och 76 000 kvinnor. Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år uppgick arbetslösheten till knappt 30 000 personer, en minskning med drygt 2 000. Arbetslösheten för personer över 55 år har minskat med 5 000 till 30 000.
Arbetslösheten var i april lägst i Kronobergs län, 2,3 procent. Därnäst följde Jönköping med 2,5 och Stockholm med 2,9 procent. Den högsta arbetslösheten, 5,4 procent, återfanns i Norrbottens län, följt av Västernorrland med 5,0 procent.
- Kraftig minskning av antalet personer i program med aktivitetsstöd
1,4 procent av arbetskraften, eller drygt 64 000 personer, deltog i program med aktivitetsstöd. Detta innebär en minskning på ett år med 45 000 personer. Av personerna i aktivitetsstöd deltog 36 000 i förberedande insatser av olika slag (t.ex. väglednings-, rehabiliterings- och utbildningsinsatser). Regionalt varierade andelen personer i aktivitetsstöd från 0,7 procent i Stockholms län till 2,7 procent i Norrbottens och Gävleborgs län.
- Antalet personer som har arbete med stöd minskar
2,2 procent av arbetskraften, eller 101 000 personer, var sysselsatta i olika former av arbete med stöd. Det är visserligen 2 000 fler än vid samma tidpunkt förra året – då plusjobben fortfarande befann sig i ett uppbyggnadsskede – men däremot en minskning jämfört med tidigare månader i år. Av personerna som har arbeten med stöd återfanns 32 000 i anställningsstöd eller utbildningsvikariat och 69 000 i särskilda insatser för funktionshindrade.
- Långtidsarbetslösheten lägre än för ett år sedan
Långtidsarbetslösheten (antalet personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 månader, eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) har minskat med 3 000 personer på ett år och uppgick i slutet av april till 55 000 personer. Den senaste tiden har dock minskningen avstannat. Bland personer mellan 25 och 64 år är 11 000 färre långtidsarbetslösa i år. Nedgången omfattar däremot inte ungdomarna 18-24 år. Deras långtidsarbetslöshet har istället ökat kraftigt, från 2 200 i april 2006 till 9 900 personer i april i år. Den senaste tiden har utvecklingen emellertid vänt och antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökar inte längre.
- Färre långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen
Antalet långtidsinskrivna (minst två år i arbetslöshet och/eller program) har på ett år minskat med 2 000 till 39 000 personer. Bland ungdomarna har antalet gått ned med 200 till 1 200. En anledning till nedgången är att 1 500 långtidsinskrivna i år fått nystartsjobb.

Källa: Arbetsmarknadsverket (AMS)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >