VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Kraftig sysselsättningsökning under april månad

Forum > Allmänt > Nyheter > Kraftig sysselsättningsökning under april månad

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 maj 2007 12:19
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB arbetskraftsundersökning april 2007:

Ännu en månad med kraftig sysselsättningsökning

Antalet sysselsatta ökade med 156 000 personer, eller 3,7 procent jämfört med april 2006. En stor del av ökningen, 64 000 personer, var ungdomar 16-24 år. Arbetslösheten var 4,6 procent eller 211 000 personer, en nedgång med 37 000. Antalet arbetade timmar ökade med 4,5 procent till 136,2 miljoner timmar per vecka.

I april var 4 393 000 personer sysselsatta, en ökning med 156 000 jämfört med april 2006. För män var ökningen 88 000, varav 56 000 fått fasta anställningar. För kvinnor var ökningen 68 000 och för dem var merparten, 47 000, tidsbegränsade anställningar. Antalet sysselsatta ungdomar ökade med 64 000. Sysselsättningsökningen totalt skedde i privat sektor. De näringsgrenar som ökade var företagstjänster (inkl. finansiella tjänster) samt handel och kommunikation. Nystartsjobben var ca 6 100, fördelade med 4 200 för män och 1 900 för kvinnor. Av de sysselsatta var 49 000 personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Sysselsättningsintensiteten, dvs. andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år, ökade kraftigt, för ungdomar mycket kraftigt. För befolkningen var andelen sysselsatta 74,9 procent, en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med april 2006. Bland ungdomar var ökningen hela 5,0 procentenheter. Detta skedde samtidigt som befolkningen 16-64 år ökade med 50 000 personer, varav 35 000 var ungdomar 16-24 år.

Enligt statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) deltog i slutet av april drygt 96 000 personer i program med aktivitetsstöd eller i arbete med stöd (exkl. särskilda insatser för funktions­hindrade) jämfört med ca 143 000 för ett år sedan. Tidigare benämndes dessa ”deltagare i konjunkturberoende program”. Deltagare i vissa av AMS-stöden räknas i AKU som sysselsatta. I april minskade antalet personer i sådana stöd med drygt 10 000 jämfört med april 2006. Plusjobben, som håller på att fasas ut, var i april 19 200, jämfört med 6 500 i april 2006.

Arbetade timmar ökade kraftigt
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 136,2 miljoner timmar per vecka. Det var en ökning med 5,8 miljoner timmar eller 4,5 procent jämfört med april 2006. Ökningen gällde både män och kvinnor, men var (liksom sysselsättningsökningen) störst bland män. Av de arbetade timmarna utfördes 1,5 miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten minskade till 4,6 procent
211 000 personer var arbetslösa, en minskning med 37 000 jämfört med april 2006. Andelen arbetslösa av arbetskraften var 4,6 procent, en nedgång från 5,5 procent. Nedgången var enbart statistiskt säkerställd för män. Bland ungdomar var minskningen mycket kraftig, från 14,6 till 10,4 procent. Även för ungdomar gäller att nedgången endast var statistiskt säkerställd för män.

Antalet latent arbetssökande minskade
Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men som inte aktivt sökt arbete, samt heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande var i april 159 000, en nedgång med 30 000 jämfört med april 2006. Av dessa var 95 000 personer heltids­studerande, vilket var en minskning med 38 000. Den kraftiga nedgången i antalet heltids­studerande som söker arbete kan bero på den stora neddragningen av arbetsmarknads­utbildningen som AMS har gjort och att personer i gruppen övergått från heltidsstudier till arbete. Ca 54 600 personer deltog under april i olika arbetsmarknadsutbildningar som i AKU räknas som studier. Jämfört med i april 2006 var det en minskning med ca 36 100 personer.

I internationell statistik ingår de heltidsstuderande som söker arbete i gruppen arbetslösa medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Om de hade inkluderats i gruppen arbetslösa skulle arbetslösheten ha varit 6,5 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år. Av de heltidsstuderande som sökt arbete var 62 000 i åldern 16-24 år.

Antalet undersysselsatta ökade
Undersysselsatta är sysselsatta personer som vill öka sin arbetstid och kan göra det inom 14 dagar.

I april 2007 var 275 000 undersysselsatta, en ökning med 37 000 jämfört med april 2006. Ökningen gällde både män och kvinnor. Antalet undersysselsatta kvinnor är dock betydligt fler än antalet undersysselsatta män och var 183 000 respektive 92 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskrafts­utbud. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet var i april 15,4 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar cirka 385 000 heltidsarbeten. Jämfört med april 2006 var det en minskning med 2,3 miljoner timmar per vecka eller 57 500 heltidsarbeten.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >