VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I april var 8,3 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I april var 8,3 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 maj 2015 11:12
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2015:
Antalet arbetslösa ungdomar minskade med 30 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 64 000 till 4 762 000 i april 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 432 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 145,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

Andelen i arbetskraften var 71,7 procent

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 194 000 i april 2015. Jämfört med april 2014 är det en ökning med 51 000. Bland kvinnorna var antalet personer i arbetskraften 2 463 000 och bland männen 2 731 000, en ökning med 44 000.

Andelen i arbetskraften uppgick till 71,7 procent. Bland kvinnorna var andelen 68,9 procent och bland männen 74,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften. I april 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 224 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,1 procent.

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

I april 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 762 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 64 000 jämfört med april 2014. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 260 000 och antalet sysselsatta män till 2 502 000. Hela ökningen av antalet sysselsatta bestod av utrikes födda.

Sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år uppgick till 65,7 procent. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 63,2 procent och männens var 68,2 procent.

Antalet anställda var 4 296 000, en ökning med 84 000 jämfört med april 2014. Hela ökningen bestod av fast anställda som uppgick till 3 612 000. Antalet tidsbegränsat anställda var 684 000. Antalet anställda i privat sektor ökade med 64 000 och uppgick till 2 876 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och små förändringar av sysselsättningsgraden. I april 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 819 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i april 2015 uppgick i genomsnitt till 145,3 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar, dock i något långsammare takt än tidigare. I april 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,3 miljoner per vecka.

Ungdomsarbetslösheten minskade

I april 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 432 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 203 000 och antalet män var 230 000. För kvinnorna var andelen arbetslösa 8,2 procent och för männen var andelen 8,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 154 000 arbetslösa, en minskning med 30 000 jämfört med april 2014. Av de arbetslösa ungdomarna var 101 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 23,9 procent av arbetskraften, en minskning med 3,6 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. I april 2015 uppgick antalet arbetslösa till 405 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 140 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 21,2 procent i april 2015.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,6 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 490 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta, det vill säga de personer som är sysselsatta men som arbetar mindre än de skulle vilja göra, minskade med 29 000 och uppgick till 292 000 personer. Det var främst kvinnorna som stod för minskningen.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 85,9 procent i april 2015, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var det 83,1 procent och bland männen 88,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på ett i stort sett oförändrat arbetskraftstal i förhållande till närliggande månader. I april 2015 uppgick det till 86,2 procent.

I april 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år till 79,5 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 77,0 procent och bland männen var den 81,9 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av andelen sysselsatta. Sysselsättningsgraden uppgick till 80,2 procent.

I april 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 7,4 procent enligt icke säsongrensade data. För kvinnorna var den 7,3 procent och för männen 7,6 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader är det små förändringar av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, april 2015 samt förändring mot april 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

- Antalet sysselsatta ökade med 64 000 till 4 762 000 (4 819 000)
- Antalet fast anställda ökade med 85 000 till 3 612 000 (3 579 000)
- Antalet arbetslösa var 432 000 (405 000)
- Ungdomsarbetslösheten minskade med 3,6 procentenheter till 23,9 (21,2)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >