VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8 procent i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8 procent i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 jun 2015 11:00
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2015:
Fast anställda ökade med 74 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 84 000 till 4 829 000 i maj 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 420 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 151,5 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i åldern 15–74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 249 000 i maj 2015. Jämfört med maj 2014 är det en ökning med 90 000, varav 56 000 var kvinnor och 35 000 var män. Andelen i arbetskraften uppgick till 72,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Bland kvinnorna ökade arbetskraftstalet med 1,1 procentenheter till 69,9 procent och bland männen uppgick det till 74,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften. I maj 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 237 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,2 procent.

Fler sysselsatta

I maj 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 829 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 84 000 jämfört med maj 2014, 44 000 var kvinnor och 39 000 var män. Sysselsättningsgraden i åldern 15–74 år uppgick till 66,6 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 64,5 procent och männens var 68,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta. I maj 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 831 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,6 procent.

Antalet fast anställda fortsätter att öka

I maj 2015 uppgick antalet anställda till 4 336 000, icke säsongrensat. Jämfört med maj 2014 är det en ökning med 76 000, varav 74 000 var fast anställda. Följaktligen bestod så gott som hela sysselsättningsökningen av fast anställda.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet anställda, en ökning som utgörs av fast anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i maj 2015 uppgick i genomsnitt till 151,5 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Av dessa arbetade kvinnorna 65,7 miljoner och männen 85,8 miljoner.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I maj 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,2 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I maj 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 420 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 196 000 och antalet män var 224 000. För kvinnorna var andelen arbetslösa 7,8 procent och för männen var andelen 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa i 27 veckor eller mer, uppgick till 125 000. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 155 000 arbetslösa. Av de arbetslösa ungdomarna var 99 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 24,0 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. I maj 2015 uppgick antalet arbetslösa till 406 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 139 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 21,0 procent i maj 2015.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,2 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 480 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,8 procent i maj 2015, icke säsongrensat. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Bland kvinnorna var det 84,4 procent, en ökning med 1,3 procentenheter. Bland männen var arbetskraftstalet 89,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet i förhållande till närliggande månader. I maj 2015 uppgick det till 86,4 procent.

I maj 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20–64 år till 80,5 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 78,5 procent och bland männen var den 82,4 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen sysselsatta. Sysselsättningsgraden uppgick till 80,3 procent.

I maj 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 7,2 procent enligt icke säsongrensade data. För kvinnorna var den 7,0 procent och för männen 7,5 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader är det en i stort sett oförändrad säsongrensad och utjämnad arbetslöshet.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, maj 2015 samt förändring mot maj 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).

- Antalet personer i arbetskraften ökade med 90 000 till 5 249 000 (5 237 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 84 000 till 4 829 000 (4 831 000)
- Antalet fast anställda ökade med 74 000 till 3 597 000 (3 595 000)
- Arbetslösheten var 8,0 procent (7,8)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >