VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,7 procent i september

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,7 procent i september

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 okt 2015 11:31
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2015:
Fortsatt minskad arbetslöshet bland unga

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 4 832 000 i september 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa uppgick till 348 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 164,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och en minskning av arbetslösheten. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15–74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 179 000 i september 2015. Det relativa arbetskraftstalet minskade med 0,6 procentenheter och uppgick till 71,2 procent. För männen minskade arbetskraftstalet med 1,1 procentenheter och uppgick till 73,4 procent och för kvinnorna var det 69,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet och andelen i arbetskraften. I september 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 220 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 71,8 procent.

Sysselsättning

I september 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 832 000, icke säsongrensat. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,5 procent. Bland kvinnorna uppgick sysselsättningsgraden till 64,5 procent och bland männen var den 68,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta. I september 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 846 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,7 procent.

Ökning av antalet fast anställda kvinnor

I september 2015 uppgick antalet anställda till 4 320 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 591 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 730 000 personer. Bland kvinnorna ökade antalet fast anställda med 45 000 och uppgick till 1 766 000. Antalet fast anställda män uppgick till 1 825 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet anställda, som i september 2015 uppgick till 4 347 000 personer. Ökningen av antalet fast anställda är fortsatt positiv men har mattats av något jämfört med de senaste månaderna.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i september 2015 uppgick i genomsnitt till 164,9 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Totalt så arbetade kvinnor i genomsnitt 71,9 miljoner timmar per vecka och motsvarande siffra för män var 93,0.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet arbetade timmar. I september 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,4 miljoner per vecka.

Ungdomsarbetslösheten minskade

I september 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 348 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män uppgick till 184 000 och antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 163 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 6,7 procent. Arbetslösheten bland männen uppgick till 6,8 procent och bland kvinnorna var den 6,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar en minskning av antalet och andelen arbetslösa. I september 2015 uppgick antalet arbetslösa till 374 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 113 000 arbetslösa, en minskning med 25 000 jämfört med september 2014. Av de arbetslösa ungdomarna var 50 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 18,5 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 3,7 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år.

Även bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 130 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 20,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,4 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 435 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med september 2014 är det en minskning med 2,1 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 85,6 procent i september 2015, icke säsongrensat. Bland männen minskade andelen i arbetskraften med 0,9 procentenheter och uppgick till 87,8 procent och bland kvinnorna uppgick det till 83,4 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetskraftstalet, som uppgick till 86,1 procent.

I september 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20–64 år till 80,4 procent, icke säsongrensat. Bland männen var sysselsättningsgraden 82,2 procent och bland kvinnorna var den 78,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 80,5 procent.

I september 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,2 procent enligt icke säsongrensade data. Bland männen var andelen arbetslösa 6,4 procent och bland kvinnorna 5,9 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 6,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar det på en minskning av arbetslösheten.

Befolkningen 15–74 år, icke säsongrensade data, september 2015 samt förändring mot september 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

- Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 179 000 (5 220 000)
- Antalet sysselsatta uppgick till 4 832 000 (4 846 000)
- Antalet arbetslösa uppgick till 348 000 (374 000)
- Arbetslösheten uppgick till 6,7 procent (7,2)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >