VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Nytt sätt att räkna arbetslösa införs nu

Forum > Allmänt > Nyheter > Nytt sätt att räkna arbetslösa införs nu

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 10 jul 2007 15:04
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB meddelar om ny redovisning av Arbetskraftsundersökningen (AKU):

Ny AKU-redovisning ger fler arbetslösa och sysselsatta

Från och med oktober i år ändrar SCB redovisningen av Arbetskraftsundersökningarna, AKU. Ändringen medför att den officiella arbetslösheten kommer att synas vara kring två procentenheter högre än hittills. Detta samtidigt som sysselsättningen minskar med ca åtta procentenheter.

Den 31 maj 2007 beslutade regeringen i enligheten med budgetpropositionen för 2007 att upphäva 1986 års regeringsbeslut om Definition av begrepp i arbetskraftsundersökningarna.

Beslutet om upphävande innebär att Statistiska centralbyrån, SCB, och AKU kan ansluta till andra länders redovisning av den officiella arbetsmarknadsstatistiken.

De viktigaste förändringarna är att heltidsstuderande som aktivt söker arbete och är beredda att ta arbete kommer att definieras som arbetslösa och att AKU kommer att avse åldersgruppen 15-74 år. Konsekvenserna blir att arbetslösheten blir högre då heltidsstuderande som söker jobb ska räknas som arbetslösa och antalet sysselsatta blir fler genom att även 15-åringar och 65-74-åringar ska räknas med. En relativt liten andel av dem är dock sysselsatta så därför sjunker sysselsättningsintensitet.

I pressmeddelandet för maj månad skrev SCB:

Arbetslösheten minskade till 3,9 procent
Arbetslösheten minskade till 3,9 procent, vilket motsvarar 181 000 personer. För ett år sedan var arbetslösheten 4,8 procent.

Andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år (dvs. sysselsättningsintensiteten) ökade kraftigt. För befolkningen 16-64 år var andelen sysselsatta 75,5 procent, en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med maj 2006. Bland ungdomar 16-24 år var ökningen 2,8 procentenheter.


Med den ändrade redovisningen hade det i stället stått:

Arbetslösheten minskade till 6,0 procent
Arbetslösheten minskade till 6,0 procent, vilket motsvarar 290 000 personer. För ett år sedan var arbetslösheten 7,2 procent.

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (dvs. sysselsättningsintensiteten) ökade kraftigt. För befolkningen 15-74 år var andelen sysselsatta 66,8 procent, en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med maj 2006. Bland ungdomar 15-24 år var ökningen 3,2 procentenheter.


AKU är en komplicerad statistik och en förändring tar tid att genomföra. För att öka förståelsen för förändringarna och att därmed underlätta för användarna redovisar SCB i pressmeddelandet från AKU och på SCB:s webbplats beräkningar enligt EU:s förordningar sedan januari 2007.


Mer om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >