VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,7 procent i december

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,7 procent i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 28 jan 2016 11:26
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2015:
Antalet fast anställda fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 821 000 i december 2015, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 jämfört med december 2014. De fast anställda ökade med 79 000 och uppgick till 3 602 000. Antalet arbetslösa uppgick till 345 000 och andelen arbetslösa var 6,7 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 128,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,1 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15–74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 166 000 i december 2015, vilket är en ökning med 43 000 jämfört med samma månad föregående år. Det relativta arbetskraftstalet uppgick till 70,9 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 73,1 procent och bland kvinnorna var det 68,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften, medan andelen endast visar på små förändringar. I december 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 244 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,0 procent.

Antalet sysselsatta kvinnor ökar

I december 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 821 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 jämfört med december 2014, varav 45 000 är kvinnor. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15–74 år uppgick till 66,2 procent. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 64,4 procent och männens var 67,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. I december 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 875 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,9 procent.

Ökning av antalet fast anställda

Antalet anställda ökade i december 2015 med 89 000 jämfört med december 2014 och uppgick till 4 331 000. Antalet anställda män uppgick till 2 167 000, en ökning med 51 000 och antalet anställda kvinnor uppgick till 2 163 000, vilket är en ökning med 38 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 602 000, en ökning med 79 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 53 000 och uppgick till 1 769 000 och antalet fast anställda män uppgick till 1 833 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på ökningar av såväl anställda som fast anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i december 2015 uppgick i genomsnitt till 128,3 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med december 2014, när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 146,3 miljoner per vecka i december 2015, vilket är en svag ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader.

Antalet arbetslösa var 345 000

I december 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 345 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 152 000 och antalet arbetslösa män uppgick till 193 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,7 procent. Bland männen uppgick det till 7,2 procent och bland kvinnorna till 6,2 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 97 000 arbetslösa. Av dessa var 41 000 heltidsstuderande, en minskning med 16 000 jämfört med december 2014. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 16,4 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 369 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år visar utvecklingen på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 121 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 18,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,7 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 443 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med december 2014 är det en minskning med 1,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 85,7 procent i december 2015, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,3 procent och bland männen 88,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,4 procent.

I december 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20–64 år enligt icke säsongrensade data till 80,3 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med december 2014. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 78,7 procent, en ökning med 1,2 procentenheter och bland männen uppgick den till 81,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader och uppgick till 80,9 procent.

I december 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,3 procent enligt icke säsongrensade data. Arbetslösheten bland männen uppgick till 7,1 procent och bland kvinnorna var den 5,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,4 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >