VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,5 procent arbetslösa i januari

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,5 procent arbetslösa i januari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 feb 2016 11:19
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2016:
Antalet sysselsatta kvinnor fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 791 000 i januari 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 74 000 jämfört med januari 2015, varav 47 000 kvinnor. Antalet arbetslösa minskade med 42 000 och uppgick till 388 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 7,5 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 146,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 179 000 i januari 2016 och det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,0 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 73,5 procent och bland kvinnorna var det 68,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften, medan andelen endast visar på små förändringar. I januari 2016 uppgick antalet i arbetskraften till 5 250 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,0 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 74 000

I januari 2016 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 791 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 74 000 jämfört med januari 2015, varav 47 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år uppgick till 65,7 procent. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 63,5 procent och männens var 67,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. I januari 2016 uppgick antalet sysselsatta till 4 884 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,0 procent.

Ökning av antalet anställda

Antalet anställda ökade i januari 2016 med 80 000 jämfört med januari 2015 och uppgick till 4 307 000. Antalet anställda män uppgick till 2 162 000 och antalet anställda kvinnor uppgick till 2 145 000, vilket är en ökning med 57 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 631 000, en ökning med 59 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 46 000 och uppgick till 1 769 000 och antalet fast anställda män uppgick till 1 862 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av såväl anställda som fast anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i januari 2016 uppgick i genomsnitt till 146,1 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med januari 2015, när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 146,7 miljoner per vecka i januari 2016, vilket är en svag ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader.

Minskning av arbetslösheten

I januari 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 388 000, icke säsongrensat. Det är en minskning med 42 000 personer jämfört med januari 2015. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 178 000, en minskning med 25 000 och antalet arbetslösa män uppgick till 210 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnorna minskade det relativa arbetslöshetstalet med 1,1 procentenheter och uppgick till 7,2 procent och bland männen uppgick det till 7,7 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122 000 arbetslösa, av dessa var 68 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 20,4 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 366 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensad och utjämnad data på en fortsatt minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Denna minskning är dock svagare än tidigare månader. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 122 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 18,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,2 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 455 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med januari 2015 är det en minskning med 2,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 85,6 procent i januari 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,0 procent och bland männen 88,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,4 procent.

I januari 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 79,8 procent, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med januari 2015. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 77,8 procent, en ökning med 1,9 procentenheter och bland männen uppgick den till 81,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader och uppgick till 81,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,7 procent i januari 2016, vilket är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslösheten bland kvinnor minskade med 1,5 procentenheter och uppgick till 6,3 procent och bland män uppgick den till 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, januari 2016 samt förändring mot januari 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 179 000 (5 250 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 74 000 och uppgick till 4 791 000 (4 884 000)
- Antalet arbetslösa minskade med 42 000 uppgick till 388 000 (366 000)
- Arbetslösheten minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 7,5 procent (7,0)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >