VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,6 procent arbetslöshet i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,6 procent arbetslöshet i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 jun 2016 11:14
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2016:
Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 892 000 i maj 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 63 000 jämfört med maj 2015, varav 40 000 män. Antalet arbetslösa uppgick till 400 000. Andelen arbetslösa uppgick till 7,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 162,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen medan arbetslösheten som uppgick till 7,0 procent visar på små förändringar.

Personer i arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 292 000 i maj 2016. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,4 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 69,8 procent och bland männen var det 74,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar fortsatt på en ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften. I maj 2016 uppgick arbetskraften till 5 281 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,2 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 63 000
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 4 892 000, icke säsongrensat, en ökning med 63 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 328 000 och antalet sysselsatta män ökade med 40 000 till 2 564 000. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år uppgick till 66,9 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 64,6 procent och bland männen var den 69,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data fortsätter både antalet och andelen sysselsatta att öka jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 4 911 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,2 procent.

Ökning av antalet fast anställda
Antalet anställda ökade i maj 2016 med 87 000 och uppgick till 4 423 000 enligt icke säsongrensad data. Antalet fast anställda ökade med 100 000 och uppgick till 3 697 000 medan antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 726 000 personer.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda minskar svagt. Antalet fast anställda var 3 674 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 749 000.

Ökning av antalet arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar i maj 2016 uppgick i genomsnitt till 162,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Efter att hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 4,5 procent jämfört med maj 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 151,2 miljoner per vecka i maj 2016 och antalet arbetade timmar fortsätter därmed att öka jämfört med närliggande månader.

Antalet arbetslösa var 400 000
I maj 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 400 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 188 000 medan antalet arbetslösa män uppgick till 212 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 7,6 procent. Bland kvinnorna uppgick det relativa arbetslöshetstalet till 7,5 procent och bland männen uppgick det till 7,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 155 000 arbetslösa, varav 101 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 23,7 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data att minskningen av antalet och andelen arbetslösa har stannat av. Antalet arbetslösa uppgick till 371 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,0 procent. Bland kvinnor var det 6,7 procent och bland män 7,3 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 126 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 19,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,8 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 445 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med maj 2015 är det en minskning med 1,4 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år
Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,6 procent i maj 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,9 procent och bland männen 89,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,5 procent.

I maj 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 80,9 procent. Bland kvinnorna uppgick sysselsättningsgraden till 78,5 procent och bland männen var den 83,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en något avtagande ökning av andelen sysselsatta som uppgick till 81,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data minskade arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år med 0,6 procentenheter till 6,6 procent i maj 2016. Arbetslösheten bland kvinnor uppgick till 6,4 procent och arbetslösheten bland män uppgick till 6,8 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, maj 2016 samt förändring mot maj 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)
- Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 292 000 (5 281 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 63 000 och uppgick till 4 892 000 (4 911 000)
- Antalet arbetslösa uppgick till 400 000 (371 000)
- Arbetslösheten uppgick till 7,6 procent (7,0)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >