VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I juni var arbetslösheten 7,6 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > I juni var arbetslösheten 7,6 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 28 jul 2016 13:17
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2016:
Antalet fast anställda fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 018 000 i juni 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 116 000 jämfört med juni 2015, varav 39 000 män och 77 000 kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till 414 000, en minskning med 42 000. Andelen arbetslösa uppgick till 7,6 procent, vilket var en minskning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 152,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen och på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,8 procent.

Resultat för AKU juni 2016 och förändringar jämfört med föregående år bör användas med viss försiktighet då tolkningen av arbets­marknaden under sommar­månaderna oftast är svårare att göra än för övriga året. För att fastställa de förändringar som vi ser krävs ytterligare mätningar.

Fler i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 432 000 i juni 2016, icke säsongrensat. Detta var en ökning med 73 000 jämfört med juni 2015. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,3 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 72,1 procent och bland männen 76,4 procent.

Säsongsrensade och utjämnade data visar på en ökning i antalet personer i arbetskraften medan andelen enbart visar på små förändringar. Arbetskraften uppgick till 5 279 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,2 procent.

116 000 fler sysselsatta

I juni 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 018 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 116 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 420 000, en ökning med 77 000. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 599 000, en ökning med 39 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,6 procent, vilket var en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med juni 2015. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 67,1 procent, en ökning med 1,6 procentenheter och bland männen var den 70,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data fortsätter både antalet och andelen sysselsatta att öka jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 4 920 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,3 procent.

Ökning av antalet fast anställda

Antalet anställda ökade i juni 2016 med 142 000 och uppgick till 4 530 000 enligt icke säsongrensad data. Antalet fast anställda ökade med 124 000 till 3 698 000 medan antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 832 000 personer.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda minskar svagt. Antalet fast anställda var 3 689 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 746 000.

Arbetade timmar uppgick till 152,4 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar i juni 2016 uppgick i genomsnitt till 152,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Efter att hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 3,6 procent jämfört med juni 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 151,8 miljoner per vecka i juni 2016 och antalet arbetade timmar fortsätter därmed att öka jämfört med närliggande månader.

Minskad arbetslöshet bland kvinnor

I juni 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 414 000, icke säsongrensat, en minskning med 42 000 jämfört med juni 2015. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 179 000, en minskning med 41 000 jämfört med juni 2015 och antalet arbetslösa män uppgick till 235 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 7,6 procent, vilket var en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med juni 2015. Bland kvinnorna uppgick arbetslösheten till 6,9 procent, en minskning med 1,7 procentenheter och bland männen uppgick den till 8,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 183 000 arbetslösa, en minskning med 29 000. Av de 183 000 arbetslösa ungdomarna var 76 000 heltidsstuderande, vilket var en minskning med 34 000. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 23,2 procent av arbetskraften, vilket var en minskning med 3,9 procentenheter.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på att antalet och andelen arbetslösa minskar. Antalet arbetslösa uppgick till 359 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,8 procent. Bland kvinnor var den 6,4 procent och bland män 7,2 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 120 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 18,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 513 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med juni 2015 är det en minskning med 1,6 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 87,9 procent i juni 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 85,7 procent och bland männen 90,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet som uppgick till 86,5 procent.

I juni 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20–64 år enligt icke säsongrensade data till 82,5 procent. Bland kvinnorna uppgick sysselsättningsgraden till 81,0 procent, vilket var en ökning med 1,4 procentenheter och bland männen var den 84,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta som uppgick till 81,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data minskade arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år med 0,6 procentenheter till 6,2 procent i juni 2016. Arbetslösheten bland kvinnor uppgick till 5,5 procent, vilket var en minskning med 1,1 procenenheter och arbetslösheten bland män uppgick till 6,8 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,1 procent.

Befolkningen 15–74 år, icke säsongrensade data, juni 2016 samt förändring mot juni 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)
- Antalet personer i arbetskraften var 5 432 000 (5 279 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 116 000 och var 5 018 000 (4 920 000)
- Antalet arbetslösa var 414 000 (359 000)
- Arbetslösheten var 7,6 procent (6,8)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >