VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Uppåt på arbetsmarknaden 2:a kvartalet

Forum > Allmänt > Nyheter > Uppåt på arbetsmarknaden 2:a kvartalet

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 aug 2016 15:34
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB:
Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2016:

Fortsatt uppåt på arbetsmarknaden

Antalet anställda ökade 2,4 procent andra kvartalet i år. Totalt fanns det 4 556 200 anställda, motsvarande kvartal 2015 fanns det 4 450 500 anställda.

Inom näringslivet fanns det 3 069 800 anställda, Hushållens icke vinstdrivande organisationer (HiO) hade 106 100 anställda och offentlig förvaltning 1 380 300 anställda. Av de offentligt anställda fanns 62,7 procent inom kommunerna, 19,1 procent inom landsting och 18,2 procent inom staten.
Kommunerna uppvisade den största uppgången av alla sektorer, och ökade med hela 3,6 procent. Uppgången inom statlig sektor och landstingen var 1,9 respektive 0,7 procent.

Fortsatt stora ökningar inom byggverksamhet och fordonsindustrin

Totalt fanns det 69 200 anställda inom Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, vilket var 5,6 procent fler jämfört med samma kvartal 2015. Inom Byggindustrin var 288 700 anställda, en ökning med 5,2 procent. Den totala lönesumman ökade med 4,1 procent till 422,6 miljarder kronor. Lönesumman inom näringslivet uppgick till 296,9 miljarder kronor, en ökning med 3,8 procent. Lönesumman inom HiO uppgick till 8,9 miljarder kronor, en ökning med 2,4 procent. Lönesumman inom offentlig förvaltning uppgick till 116,8 miljarder kronor, en ökning med 4,9 procent. Ökningen av lönesumman inom kommuner, landsting och staten var 6,2, 2,3 respektive 4,4 procent. Byggindustrin och Företagstjänster ökade båda lönesumman med 6,8 procent. Handelsbranschen ökade lönesumman med 4,2 procent. Tillverkning och utvinning minskade lönesumman med 0,2 procent.

Fortsatt ökning av lediga jobb

Antal lediga jobb ökade under andra kvartalet i år med 19,4 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt fanns det 108 000 lediga jobb på arbetsmarknaden, motsvarande kvartal 2015 var det 90 400. Av de lediga jobben fanns 74 400 i näringslivet, 30 700 i offentlig förvaltning och 2 900 i hushållens icke-vinstdrivande organisationer. De lediga jobben ökade mycket inom såväl näringslivet (14,6 procent) som den offentliga förvaltningen (29,9 procent). I näringslivet var ökningen störst i Stockholms län där antal lediga jobb ökade med 29,9 procent. I den offentliga förvaltningen var ökningarna störst i stat och kommun, antal lediga jobb ökade med 29,2 respektive 35,5 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >