VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,3 procent i juli

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,3 procent i juli

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 aug 2016 11:59
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2016:
Fast anställda ökade med 72 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 059 000 i juli 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 56 000 jämfört med juli 2015. Antalet arbetslösa uppgick till 341 000 och andelen arbetslösa var 6,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 95,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och på en fortsatt minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,9 procent.

Tolkningen av arbetsmarknaden är oftast svårare att göra under sommarmånaderna än under övriga månader. Därför bör resultatet för AKU juli 2016 användas med en viss försiktighet.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 400 000 i juli 2016, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 48 000 jämfört med samma månad föregående år. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,8 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 71,6 procent och bland männen 75,9 procent.

Säsongsrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet personer i arbetskraften medan andelen visar på en minskning. Arbetskraften uppgick till 5 271 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,0 procent.

Fler sysselsatta

I juli 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 059 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 56 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 427 000 och antalet män var 2 632 000. Sysselsättningsgraden var 69,1 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 67,3 procent och bland männen var den 70,9 procent.

Antalet sysselsatta visar enligt säsongrensade och utjämnade data på en ökning jämfört med närliggande månader medan sysselsättningsgraden visar på små förändringar. Antalet sysselsatta uppgick till 4 908 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,0 procent.

Ökning av antalet fast anställda

Antalet anställda ökade i juli 2016 med 56 000, jämfört med samma månad föregående år, och uppgick till 4 573 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet fast anställda ökade med 72 000 till 3 700 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 873 000 personer. Fast anställda kvinnor ökade med 43 000 och var 1 814 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda samt en minskning av antalet tidsbegränsat anställda, jämfört med närliggande månader.

Arbetade timmar per vecka uppgick till 95,3 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2016 till i genomsnitt 95,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Efter att hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 2,8 procent jämfört med juli 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 150,9 miljoner per vecka i juli 2016 och antalet arbetade timmar fortsätter därmed att öka jämfört med närliggande månader.

Små förändringar i arbetslösheten

I juli 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 341 000, icke säsongrensat, och arbetslöshetstalet uppgick till 6,3 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 154 000, motsvarande ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 187 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 107 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 14,3 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på att antalet och andelen arbetslösa fortsätter att minska. Antalet arbetslösa uppgick till 363 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,9 procent. Bland kvinnor var den 6,5 procent och bland män 7,3 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 122 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 19,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,6 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 465 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 88,0 procent i juli 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 85,9 procent och bland männen 90,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet som uppgick till 86,5 procent.

I juli 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 82,9 procent. Bland kvinnorna uppgick sysselsättningsgraden till 81,0 procent och bland männen var den 84,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,8 procent i juli 2016. Arbetslösheten bland kvinnor uppgick till 5,6 procent och arbetslösheten bland män uppgick till 6,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15–74 år, icke säsongrensade data, juli 2016 samt förändring mot juli 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 48 000 och var 5 400 000 (5 271 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 56 000 och var 5 059 000 (4 908 000)
- Antalet arbetslösa var 341 000 (363 000)
- Arbetslösheten var 6,3 procent (6,9)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >