VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I september var 6,1 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I september var 6,1 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 okt 2016 10:41
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2016:
Arbetslösheten minskar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 916 000 i september 2016, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 84 000. Antalet arbetslösa uppgick till 317 000, vilket motsvarar en minskning med 31 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,6 procentenheter till 6,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 168,7 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden och på en svag minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,9 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 233 000 i september 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 53 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 486 000 och antalet män ökade med 44 000 till 2 746 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,3 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 68,8 procent och bland männen 73,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften medan andelen visar på en minskning. Arbetskraften uppgick till 5 272 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 71,9 procent.

Antalet sysselsatta ökade bland både kvinnor och män

I september 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 916 000, icke säsongrensat, vilket var ökning med 84 000. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 35 000 till 2 348 000 och antalet män ökade med 50 000 till 2 568 000. Sysselsättningsgraden var 67,0 procent i åldern 15–74 år. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 65,0 procent och bland männen var den 69,0 procent.

Antalet sysselsatta visar enligt säsongrensade och utjämnade data på en ökning jämfört med närliggande månader medan sysselsättningsgraden visar på en minskning. Antalet sysselsatta uppgick till 4 908 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,9 procent.

Ökning av antalet fast anställda

Antalet anställda i september 2016 uppgick till 4 409 000 enligt icke säsongrensade data, vilket motsvarar en ökning med 89 000. Antalet fast anställda ökade med 107 000 till 3 698 000. Fast anställda kvinnor ökade med 47 000 till 1 813 000 medan männen ökade med 60 000 till 1 885 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 712 000 personer.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda samt en minskning av antalet tidsbegränsat anställda, jämfört med närliggande månader.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2016 till i genomsnitt 168,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Efter att hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 2,3 procent jämfört med september 2016.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 150,2 miljoner per vecka i september 2016 och antalet arbetade timmar visar därmed små förändringar jämfört med närliggande månader.

Ungdomsarbetslösheten minskade

I september 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 317 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en minskning med 31 000 jämfört med samma månad föregående år. Arbetslöshetstalet minskade med 0,6 procentenheter och uppgick till 6,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 25 000 och uppgick till 138 000. Arbetslöshetstalet för kvinnor minskade med 1,0 procentenheter till 5,6 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 178 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år minskade antalet arbetslösa med 27 000 till 86 000. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 15,0 procent av arbetskraften, en minskning med 3,5 procentenheter.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa uppgick till 365 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,9 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 6,6 procent och bland män 7,2 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 117 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 18,7 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,7 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 393 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år ökade med 1,0 procentenheter till 86,6 procent i september 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 84,0 procent och bland männen 89,0 procent, vilket motsvarar en ökning med 1,2 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,6 procent.

I september 2016 ökade andelen sysselsatta i åldern 20–64 år enligt icke säsongrensade data med 1,3 procentenheter till 81,7 procent. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,2 procentenheter till 79,7 procent och bland männen ökade den med 1,4 procentenheter till 83,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,2 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 5,7 procent i september 2016. Arbetslösheten för kvinnor minskade med 0,8 procentenheter och uppgick till 5,1 procent, medan den för män uppgick till 6,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
Uppdaterat: 20 okt 2016 10:43  

< [1]  >