VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,4 procent var arbetslösa i juni

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,4 procent var arbetslösa i juni

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 27 jul 2017 11:10
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2017:

Antalet och andelen sysselsatta ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 129 000 i juni 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med juni 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 407 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 156,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,6 procent.

Fortsatt ökning av arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 536 000 i juni 2017, icke säsongrensat. Jämfört med juni 2016 var det en ökning med 104 000, varav 67 000 män och 37 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,8 procent. Bland män uppgick det relativa arbetskraftstalet till 77,2 procent och bland kvinnor var motsvarande siffra 72,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I juni 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 373 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,6 procent.

Sysselsättningsgraden ökade bland män

I juni 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 129 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med juni 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 678 000, en ökning med 79 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 451 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,3 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med juni 2016. Bland männen var den 71,3 procent, en ökning med 1,3 procentenheter och bland kvinnor var den 67,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I juni 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 020 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,8 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda i juni 2017 uppgick till 4 627 000 enligt icke säsongrensade data, en ökning med 97 000 jämfört med juni 2016. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 783 000, en ökning med 85 000 jämfört med juni 2016. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 844 000 personer. Vidare ökade antalet anställda i kommunal sektor med 88 000 jämfört med juni 2016 och uppgick till 1 225 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda inte längre ökar.

Antalet arbetade timmar ökade

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2017 i genomsnitt till 156,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat ökade antalet arbetade timmar med 2,1 procent jämfört med juni 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I juni 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,6 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa var 407 000

I juni 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 407 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 223 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 184 000. Bland män uppgick arbetslöshetstalet till 7,7 procent och bland kvinnor till 7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 173 000 arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 23,3 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juni 2017 uppgick antalet arbetslösa till 353 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Även för ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 107 000 och arbetslöshetstalet var 17,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,8 miljoner timmar per vecka, en minskning med 1,7 miljoner timmar jämfört med juni 2016. Detta motsvarar 470 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 88,7 procent i juni 2017, icke säsongrensat, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med juni 2016. Andelen i arbetskraften var 90,6 procent bland män och bland kvinnor ökade andelen med 1,1 procentenheter till 86,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,0 procent.

I juni 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 83,4 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juni 2016. Bland män var sysselsättningsgraden 84,9 procent och bland kvinnor var den 81,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,8 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,0 procent i juni 2017. Bland män var arbetslösheten 6,3 procent och bland kvinnor var den 5,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, vilken uppgick till 6,0 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >