VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I juli var 6,6 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I juli var 6,6 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 aug 2017 11:44
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2017:

Sysselsättningen ökar för män

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 164 000 i juli 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 105 000 jämfört med juli 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 362 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 6,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 98,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

Fortsatt ökning av arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 526 000 i juli 2017, icke säsongrensat. Jämfört med juli 2016 var det en ökning med 126 000, varav 77 000 män och 49 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,9 procentenheter och uppgick till 74,7 procent. Bland män ökade det relativa arbetskraftstalet med 1,1 procentenheter och uppgick till 77,0 procent. Bland kvinnor var motsvarande siffra 72,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften och små förändringar av arbetskraftstalet jämfört med närliggande månader. I juli 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 378 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,6 procent.

Sysselsättningsgraden ökade

I juli 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 164 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 105 000 jämfört med juli 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 703 000, en ökning med 70 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 461 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,8 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med juli 2016. Bland männen ökade den med 1,0 procentenheter och uppgick till 71,9 procent, bland kvinnor var den 67,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt små förändringar av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande månader. I juli 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 015 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,7 procent.

Antalet fast anställda ökade

Antalet anställda i juli 2017 uppgick till 4 683 000 enligt icke säsongrensade data, en ökning med 110 000 jämfört med juli 2016. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 761 000, en ökning med 61 000 jämfört med juli 2016. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 49 000 och uppgick till 922 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda minskar.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2017 i genomsnitt till 98,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det ingen signifikant skillnad jämfört med juli 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I juli 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,1 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa var 362 000

I juli 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 362 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 193 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 169 000. Bland män uppgick arbetslöshetstalet till 6,7 procent och bland kvinnor till 6,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 109 000 arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 14,4 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa samt små förändringar av arbetslösheten jämfört med närliggande månader. I juli 2017 uppgick antalet arbetslösa till 363 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa och på en ökning av andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 112 000 och arbetslöshetstalet var 18,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,9 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 448 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 88,7 procent i juli 2017, icke säsongrensat, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med juli 2016. Andelen i arbetskraften var 91,0 procent bland män, en ökning med 0,9 procentenheter och bland kvinnor var andelen 86,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,1 procent.

I juli 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 83,4 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 85,5 procent och bland kvinnor var den 81,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,8 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,0 procent i juli 2017. Bland män var arbetslösheten 6,1 procent och bland kvinnor var den 5,8 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,1 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >