VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Fler har jobb idag än för ett år sedan

Forum > Allmänt > Nyheter > Fler har jobb idag än för ett år sedan

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 16 nov 2007 09:43
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU) oktober 2007:

Första resultaten efter förändringarna i AKU

Från och med oktober har definitionen av arbetslöshet ändrats i arbetskraftsundersökningarna. Dessutom avser resultaten och jämförelser åldersgruppen 15-74 år istället för som tidigare 16-64 år. Under oktober var antalet arbetslösa 274 000 eller 5,7 procent av arbetskraften. Av de arbetslösa var 79 000 personer heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete. Antalet arbetade timmar ökade med 3,4 procent till i genomsnitt 156,8 miljoner timmar per vecka.

Den kraftiga ökningen i antalet arbetade timmar beror bl.a. på att antalet personer i arbete var rekordhögt under oktober. Antalet personer i arbete i åldern 15-74 år har på ett år ökat med 3,4 procent eller 140 000 personer och var i oktober 4 208 000. Med personer i arbete menas sysselsatta som utfört minst en timmes arbete under mätveckan. En annan förklaring till ökningen i arbetade timmar är att antalet frånvarotimmar p.g.a. sjukdom minskat kraftigt. Ökningen i arbetade timmar var störst bland kvinnor. Av de arbetade timmarna utfördes 2,0 miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Antalet sysselsatta ökade
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 558 000 personer, vilket är en ökning med 81 000 personer eller 1,8 procent jämfört med oktober förra året. Av de sysselsatta var 3 386 000 fast anställda, en ökning med 69 000 eller 2,1 procent.

Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 20-24 år ökade med 32 000 personer eller 10,4 procent. De fast anställda i samma åldersgrupp ökade med 23 000 personer eller 15,6 procent.

Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 15-74 år har dock inte ökat jämfört med för ett år sedan; i oktober i år var den 66,8 procent. Bland ungdomar i åldern 20-24 år ökade emellertid andelen sysselsatta. På ett år har befolkningen i åldern 15&#8209;74 år ökat med 70 000 personer varav 15 000 är ungdomar i åldern 20-24 år. Av de sysselsatta var 57 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

P.g.a. stora förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen kan SCB inte med säkerhet avgöra hur deltagarna i programmen förhåller sig till AKU:s sysselsättningsbegrepp. För närmare information om antalet deltagare i program m.m. se länken ”AMS-statistik” i slutet på pressmeddelandet.

Arbetslösheten var 5,7 procent
Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var i oktober 274 000, varav 79 000 var heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete. Arbetslösheten var 5,7 procent av arbetskraften, jämfört med 6,0 procent för ett år sedan. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 15-24 år var 19,8 procent eller 115 000 personer, jämfört med 19,0 procent och 104 000 för ett år sedan. Skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda. Av de arbetslösa i åldern 15-24 år var 49 000 heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskrafts­utbud. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet var i oktober 14,5 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 362 500 heltidsarbeten. Jämfört med oktober 2006 var det en minskning med 2,2 miljoner timmar per vecka eller 55 000 heltidsarbeten.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande i oktober var 102 000 personer, vilket är 35 000 färre än för ett år sedan.

Personer ej i arbetskraften
Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i oktober 1 992 000. Jämfört med för ett år sedan ligger förändringen inom den statistiska felmarginalen. Av de personer som är utanför arbetskraften är 834 000 i åldrarna 15 eller 65-74 år.


AMS-statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >