VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Fler har fast anställning, arbetslösheten minskar

Forum > Allmänt > Nyheter > Fler har fast anställning, arbetslösheten minskar

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 14 dec 2007 09:23
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU) november 2007:

Fortsatt ökning av antalet fast anställda

Antalet fast anställda i åldern 15-74 år fortsatte att öka och var i november 3 385 000, en ökning med 116 000 personer jämfört med november 2006. Arbetslösheten minskade samtidigt med 27 000 personer till 252 000, vilket motsvarar 5,2 procent av arbetskraften.

Av de sysselsatta var 3 385 000 fast anställda, en ökning med 116 000 eller 3,6 procent. De fast anställda i åldern 15-24 år ökade med 33 000 eller 17,9 procent jämfört med november 2006. Sedan sommarmånaderna är det de fast anställda som svarar för hela sysselsättningsökningen.

Antalet sysselsatta ökade

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var i november 4 575 000 personer, en ökning med 118 000 personer eller 2,7 procent jämfört med november 2006. Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 15-74 år ökade jämfört med förra året och var i november 67,0 procent.

Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år ökade med 38 000 eller 8,4 procent. Andelen sysselsatta i denna åldersgrupp ökade också och var i november 41,3 procent.

Av de sysselsatta var 45 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

På grund av stora förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen erhåller inte SCB nödvändig information från AMS för att med säkerhet kunna avgöra hur deltagarna i programmen förhåller sig till AKU:s sysselsättningsbegrepp. För närmare information om antalet deltagare i program m.m. se länken ”AMS-statistik” i slutet på pressmeddelandet.

Arbetade timmar ökade

Antalet arbetade timmar var under november i genomsnitt 153,3 miljoner per vecka, vilket är en ökning med 3,0 procent jämfört med för ett år sedan. Ökningen i antalet arbetade timmar beror bl.a. på att antalet sysselsatta som arbetat under referensveckan ökat kraftigt med 142 000 personer eller 3,5 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten minskade till 5,2 procent

Andelen arbetslösa i åldern 15-74 år minskade till 5,2 procent av arbetskraften jämfört med 5,9 procent i november 2006. Även antalet arbetslösa minskade och var i november 252 000 jämfört med 279 000 för ett år sedan. Av de arbetslösa i november 2007 var 74 000 heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Arbetslösheten bland ungdomar 15-24 år var fortfarande relativt hög och skiljde sig inte signifikant jämfört med november 2006, trots att antalet sysselsatta i den gruppen ökat. Detta beror på att stora grupper ungdomar sökt sig ut på arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick i november till 92 000 personer eller 15,7 procent av arbetskraften. Hälften av de arbetslösa i åldern 15-24 år var heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet var i november 13,7 miljoner timmar per vecka. Jämfört med november 2006 var det en minskning med 2,2 miljoner timmar per vecka eller 13,8 procent.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande var i november 101 000 personer, vilket är 32 000 färre än för ett år sedan.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i november 2 004 000, varav 835 000 var i åldrarna 15 år eller 65-74 år.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >