VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,7 procent var arbetslösa i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,7 procent var arbetslösa i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 jun 2024 10:22
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2024

Tidsbegränsat anställda fortsätter minska

I maj 2024 var 5 187 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en minskning med 112 000 jämfört med maj 2023. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,8 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 496 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,0 procent. Både antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,4 procent.

- Det är ett fortsatt dämpat läge på arbetsmarknaden i maj, exempelvis fortsätter tidsbegränsat anställda att minska, säger Louise Stener, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I maj 2024 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 682 000, icke säsongrensat. Det är en minskning med 71 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 716 000 och antalet män uppgick till 2 966 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,9 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 72,8 procent, en minskning med 1,5 procentenheter, och bland män var det 76,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 718 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,3 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år minskade med 112 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 5 187 000 i maj 2024, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 491 000, en minskning med 75 000. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 695 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent, en minskning med 1,5 procentenheter. Bland kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 66,8 procent, en minskning med 2,1 procentenheter, och bland män var den 69,9 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 239 000 personer säsongrensat och utjämnat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,0 procent.

Anställda

I maj 2024 uppgick antalet anställda till 4 705 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 74 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var 2 358 000 anställda, vilket är en minskning med 67 000 personer. Bland män var antalet anställda 2 347 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 104 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 2 011 000 och antalet fast anställda män var 2 094 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 601 000 personer, vilket är en minskning med 116 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet 348 000, en minskning med 65 000 personer. Bland män uppgick antalet till 253 000, en minskning med 51 000 personer.

Antalet anställda uppgick till 4 739 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 099 000 var fast anställda och 640 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer medan antalet tidsbegränsat anställda minskade.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2024 i genomsnitt till 159,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 157,6 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I maj 2024 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 496 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 225 000 och antalet arbetslösa män var 271 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,3 procent för kvinnor och 9,1 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 148 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 57 000 kvinnor och 91 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 185 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 136 000 heltidsstuderande.

Enligt säsongrensade och utjämnade data ökade antalet arbetslösa till 480 000 personer, i åldern 15–74 år. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick arbetslöshetstalet till 24,1 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 166 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet som utgörs av arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande, uppgick i maj till i genomsnitt 23,9 miljoner timmar per vecka, icke säsongrensat. Det motsvarar 598 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >