VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetade timmar var rekordhögt under april

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetade timmar var rekordhögt under april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 maj 2008 10:18
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), april 2008:

Ingen avmattning på arbetsmarknaden

Under april var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 92 000 personer eller 2,1 procent jämfört med april 2007. Antalet arbetslösa var 293 000 eller 6,0 procent av arbetskraften. Antalet personer i arbete och antalet arbetade timmar var rekordhöga under april. I genomsnitt var 4 222 000 personer i arbete och antalet arbetade timmar per vecka var 157,1 miljoner timmar.

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

I april var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 92 000 personer eller 2,1 procent jämfört med april 2007. Ökningen var jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 15-74 år var 66,7 procent.

Av de sysselsatta var 4 222 000 personer i arbete medan 354 000 personer var frånvarande under hela referensveckan. Den kraftiga ökningen av antalet personer i arbete jämfört med för ett år sedan, 201 000 personer eller 5,0 procent, beror främst på skillnader i semesteruttag på grund av påskens placering.

Antalet fast anställda ökade med 157 000 personer eller 4,7 procent jämfört med april 2007. Ökningen gäller både män och kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet fast anställda med 28 000 personer eller 14,3 procent. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 58 000 personer eller 8,4 procent jämfört med april 2007.

Av de sysselsatta var 55 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetade timmar ökade

Antalet arbetade timmar var i april i genomsnitt 157,1 miljoner timmar per vecka, vilket är en ökning med 18,9 miljoner timmar per vecka eller 13,7 procent jämfört med april 2007. Korrigerat för helgdagar (påsken), semesterledighet och liknande ökade antalet arbetade timmar med 2,8 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten var 6,0 procent

Under april var 293 000 personer, eller 6,0 procent av arbetskraften, arbetslösa, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan. Bland kvinnor har dock antalet arbetslösa minskat med 29 000 personer till 134 000 i april, och andelen arbetslösa kvinnor minskade från 7,1 procent till 5,8 procent.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften var i april 1 995 000, varav 906 000 män och 1 090 000 kvinnor. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I april var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 14,7 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 367 500 heltidsarbeten. Jämfört med april 2007 var det en minskning med 1,2 miljoner timmar eller 30 000 heltidsarbeten.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. I april var 83 000 personer latent arbetssökande. Av dessa var 45 000 ungdomar i åldern 15-24 år.

Antalet undersysselsatta var i april 284 000 personer.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >